לידיעת התושבים
 
תווי החנייה מאפשרים פטור מלא מתשלום אגרת חנייה, בכפוף להמצאות תו מודבק על שמשת הרכב ובכפוף להוראות התמרור המקומי.

תווי החנייה שחולקו בעבר יהיו בתוקף גם בשנת 2017 ועד להודעה אשר תפורסם.
 

תושבים שאין ברשותם תו תושב, מוזמנים לשלוח לרשות החניה את המסמכים הבאים:

¨ צילום תעודת זהות כולל ספח

¨ צילום רישיון רכב בתוקף על שם התושב

¨ צילום רישיון נהיגה בתוקף של המבקש

¨ עבור תושבים הגרים בשכירות – צילום הסכם שכירות

¨ עבור רכבים מושכרים או ליסינג – צילום הסכם מחברת הליסינג / השכרה

¨ עבור רכבים ממקום עבודה – אישור חתום ע"י רו"ח של החברה


את המסמכים ניתן לשלוח לרשות החניה:

פקס`: 03-9012627

דוא"ל: parking@rosh-haayin.com

דואר: רח` העבודה 11/1 ראש העין
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשות החניה:

טל` 03-9012628

אתר: www.rosh-haayin.com