מכרז מס' 8/11
מכרז מסגרת פומבי בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין . מסגרת שנתית (בין 2 ל 10 מיליון ₪)

    

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מכרז מסגרת פומבי מס` 8/11 עדכון
עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין
מסגרת שנתית
(עבודות בהיקף של 2 ל 10 מיליון ₪ לכל עבודה )החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מבקשת בזה לקבל הצעות מקבלנים לביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתיות בעיר ראש-העין במסגרת שנתית. היקף כל עבודה מוערך בסך
של 2-10 מליון ₪ . תקופת החוזה הינה לשנה + שנתיים אופציה. את תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל בכתובת: רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק, קומה שלישית) החל מיום 10.08.2011 ועד ליום 8.9.2011 בשעה 12.00 , תמורת 3,000 ₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה.
את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד לתאריך 15.9.2011 שעה 12.00 בתיבת המכרזים של החכ"ל.
אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.
השתתפות בכנס וסיור המציעים שייערך ביום 24.8.2011 בשעה 14.00 הינה חובה
ומהווה תנאי להגשת ההצעה במכרז.

בעז פרידמן
מנכ"ל
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל