מכרז מס' 11/11
מכרז פומבי שני לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש-העין

    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 11/11

 

מכרז פומבי שני לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט

בראש העין

 

1.      עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") חוזרת ומזמינה בזה הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין בשיטת B.O.T (Built Operate,  Transfer) על חלק ממגרש מס` 100 לפי תב"ע רנ/מק/142, בגוש 5504 ח"ח 1 ו 2.
 
2.      את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`    03-9383278 החל מיום 10.8.2011 ועד ליום 11.9.2011, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
 
3.      ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה אישור מועצת העירייה ואישור שרי הפנים והאוצר.
 
4.      את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 15.9.2011 בשעה 12:00.
5.      אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.
 
6.      כנס מציעים יתקיים ביום 24.8.2011 בשעה 11.00 במשרדי החכ"ל. ההשתתפות בכנס אינה מהווה תנאי להגשת ההצעה.
 

7.      אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 6.9.2011.

                                                                                   

                                                                                                בעז פרידמן , מנכ"ל

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל