מכרז פומבי מס' 16/11
מכרז פומבי מס` 16/11 לביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים למערכת ניהול מסמכים (המהווה חלק ממערכת GIS)
 
מהות המכרז:  ביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים למערכת ניהול מסמכים  (המהווה חלק ממערכת GIS).
 
מועדי מכירת חוברות:  החל מיום 4.10.11 ועד ליום 30.10.11, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל. משרדי החברה הכלכלית יהיו סגורים בחג סוכות החל מ- 12.10.11 ועד ה- 20.10.11 (כולל).
 
הגשת הצעות:  עד ליום 6.11.11 בשעה 12:00.
 
כנס מציעים:  יתקיים ביום 11.10.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
 

    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 16/11

 

מכרז פומבי

לביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים למערכת ניהול מסמכים

(המהווה חלק ממערכת GIS)

 

 

1.       עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות לביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים של תיקים היסטוריים ומסמכים שונים, הנוצרים בתהליך העבודה השוטף במחלקות השונות בעיריה לרבות במינהל ההנדסה ו/או בחכ"ל (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות").

2.       את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 4.10.11 ועד ליום 30.10.11, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

משרדי החברה הכלכלית יהיו סגורים בחג סוכות החל מ- 12.10.11 ועד ה- 20.10.11 (כולל).

3.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 6.11.11 בשעה 12:00.

4.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5.       כנס מציעים יתקיים ביום 11.10.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 25.10.11.

7.       האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.

 

                                                                                    _______________________

                                                                                        בעז פרידמן

                                                                                            מנכ"ל

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל