מכרז מס' 07/12 - בדבר בנית מרכז המוזיקה
מכרז מס` 7/12 בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית.
 
(סיווג קבלני ג-3 בענף ראשי 100)
 
שם המכרז:

בניית מרכז המוזיקה..

מהות המכרז: ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית.
רכישת מסמכי המכרז: החל מיום 20.3.12 ועד ליום 4.4.12 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:  עד ליום 17.4.12 בשעה 12:00.
כנס מציעים: יתקיים ביום 27.3.12 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. במסגרת המפגש יערך סיור בשטח הבניה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הגשת הבהרות: תינתן עד ליום 1.4.12.

    

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 7/12

בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית
 
(סיווג קבלני ג-3 בענף ראשי 100)

1.     החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית. יצוין, כי במסגרת המכרז יידרש הזוכה ליתן גם שירותי קבלן ראשי לקבלנים קשורים שיעבדו באתר.

2.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 20.3.12 ועד ליום 4.4.12 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום   17.4.12 בשעה 12:00.

4.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5.       כנס מציעים יתקיים ביום 27.3.12 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. במסגרת המפגש יערך סיור בשטח הבניה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 1.4.12.

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל