מכרז מסגרת פומבי מס' 27/12 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, אחזקה, בנייה ומערכות: מעל 500 אש"ח לכל עבודה

שם המכרז: 
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות.
מהות המכרז:
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, בנייה ומערכות - מעל 500 אש"ח לכל עבודה.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 01.01.2013 ועד ליום 17.01.2013 בשעה 14.00
הגשת הצעות:
עד ליום 29.01.2013 בשעה 12.00.
הבהרות:
עד ליום 20.01.2013 בשעה 13:00 
פגש מציעים: ביום 15.01.2013 בשעה 15:30, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס` 27/12

בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, בנייה ומערכות:

מעל 500 אש"ח לכל עבודה

 

1.      החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, כבישים, תשתיות, בנייה ומערכות בעיר ראש העין. 

2.      על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) (להלן: "הענף") בסיווג ג`-3 וענף 400 בסיווג  ב`- 2 לפחות.

3.      את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום 1.1.2013 ועד ליום 17.1.2013 בשעה 14:00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של  3,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4.      את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום   29.1.2013 בשעה 12:00.

5.      אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.      מפגש מציעים יתקיים ביום 15.1.2013 בשעה 15.30, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7.      אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 20.1.2013 בשעה 13:00.

8.      אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

 

 

                                                                                    _______________________

                                                                                                בעז פרידמן

                                                                                                     מנכ"ל

8360/10- G20185

 

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל