מכרז פומבי מס' 4/14 - בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

שם המכרז: 
עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור
מהות המכרז:
ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין
רכישת חוברות המכרז:

החל מיום 18/5/14 בימים א` – ה`, בין השעות 09:30-14:00, ועד ליום 27/5/14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל

הגשת הצעות:
עד ליום 1/6/2014 בשעה 12:00
פגש מציעים:

ביום 22/5/14 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל.

הבהרות:
עד ליום 28/5/14 עד שעה 14:00


    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 04/2014

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין.

2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 18/5/14 בימים א` – ה`, בין השעות 09:30-14:00, ועד ליום 27/5/14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז פומבי 04/2014", זאת עד ליום 1/6/2014 בשעה 12:00 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. כנס מציעים יתקיים ביום 22/5/14 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28/5/14 עד שעה 14:00.

_______________________

שלום בן משה

יו"ר הדירקטוריון

וראש העיר

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל