מכרז פומבי מס' 21/16 נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז פומבי מס` 21/16
נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין
 
  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 21/16 לביצוע נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין.
  2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה  www.rosh-haayin.com ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק )קומה שלישית( טל`: 03-9383278 החל מיום חמישי 25/8/16 ועד יום שלישי ה - 6.9.16 בין השעות 9:00-14:00 , תמורת סך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
  3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרוןהנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה -11.9.16 בשעה 12:00 .
  4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
  5. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה - 25/8/16 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7/9/16 בשעה12:00
  6. אתר החברה הכלכלית ראש העין - www.rosh-haayin.com
_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

    

מסמכים וקבצים להורדה:
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל