23/01/2020 11:00:00
ברוכים הבאים לאתר החברה הכלכלית לראש העין
23/01/2020 10:48:23
מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20
פורסם מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 - בדבר ביצוע בניה, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור בעיר ראש העין
23/01/2020 10:40:18
מכרז פומבי מס' 02/20
פורסם מכרז פומבי מס' 02/20 בדבר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין