Article-החברה הכלכלית-ראש העין http://www.rosh-haayin.com/החברה הכלכלית הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית ראש העין ומשמשת כזרוע התכנונית, ניהולית וביצועית של העיר . החברה מהווה גורם יזמי מוביל לפרויקטים בעיר וזאת תוך שיתוף פעולה עם העירייה וגורמים ממשלתיים כגון, משב"ש , משרד התחבורה, ממ"י ואחרים. Wednesday, 11 Mar 2020 09:15:08 GMT http://www.dotsbs.com/web/8888/nsf/web/3001//LOGOINT.gifInterDeal.SBS http://www.dotsbs.com HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149584&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149584&did=5455&lang=HE Tuesday, 26 Apr 2011 09:57:05 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 26 Apr 2011 09:57:05 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150668&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150668&did=5455&lang=HE Wednesday, 14 Sep 2011 11:48:29 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 14 Sep 2011 11:48:29 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151084&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151084&did=5455&lang=HE Sunday, 18 Dec 2011 12:51:06 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 18 Dec 2011 12:51:06 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151579&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151579&did=5455&lang=HE Sunday, 05 Feb 2012 08:13:50 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 05 Feb 2012 08:13:50 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152086&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152086&did=5455&lang=HE Monday, 30 Apr 2012 08:09:38 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 30 Apr 2012 08:09:38 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156270&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156270&did=5455&lang=HE Thursday, 28 May 2015 16:53:13 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 28 May 2015 16:53:13 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156701&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156701&did=5455&lang=HE Tuesday, 22 Dec 2015 10:27:37 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 22 Dec 2015 10:27:37 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157258&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157258&did=5455&lang=HE Tuesday, 07 Mar 2017 11:43:38 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 07 Mar 2017 11:43:38 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157575&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157575&did=5455&lang=HE Thursday, 31 Jan 2019 10:29:39 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 31 Jan 2019 10:29:39 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157589&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157589&did=5455&lang=HE Thursday, 18 Jul 2019 10:25:57 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 18 Jul 2019 10:25:57 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157624&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157624&did=5455&lang=HE Sunday, 01 Mar 2020 15:29:44 Article--החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 01 Mar 2020 15:29:44 עמודורים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152217&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152217&did=5455&lang=HE Monday, 28 May 2012 11:35:20 Article- עמודורים-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 28 May 2012 11:35:20"הלו 015" התמקמה בפארק אפק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151808&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151808&did=5455&lang=HE Monday, 20 Feb 2012 08:05:46 Article-"הלו 015" התמקמה בפארק אפק-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 20 Feb 2012 08:05:46"העיר שלי" - ביקור תלמידי כיתה ד` מבי"ס אוהל שלום http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152256&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152256&did=5455&lang=HE Wednesday, 06 Jun 2012 09:54:46 Article-"העיר שלי" - ביקור תלמידי כיתה ד` מבי"ס אוהל שלום-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 06 Jun 2012 09:54:46888 אלף ש"ח לדירה בראש-העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154556&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154556&did=5455&lang=HE Monday, 21 Oct 2013 13:32:53 Article-888 אלף ש"ח לדירה בראש-העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 21 Oct 2013 13:32:53אולם ספורט שבזי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145254&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145254&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 14:29:06 Article-אולם ספורט שבזי-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 14:29:06אולם פיס שבזי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145131&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145131&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 11:14:52 Article-אולם פיס שבזי-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 11:14:52אלקטרה נדל"ן מכרה בניין משרדים בראש-העין ב-21 מיליון שקל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145962&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145962&did=5455&lang=HE Thursday, 15 Apr 2010 12:26:14 Article-אלקטרה נדל"ן מכרה בניין משרדים בראש-העין ב-21 מיליון שקל-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 15 Apr 2010 12:26:14אפריקה ישראל מגורים ותדהר ירכשו בראש העין קרקע ב-120 מיליון שקל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148569&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148569&did=5455&lang=HE Tuesday, 21 Dec 2010 08:27:39 Article-אפריקה ישראל מגורים ותדהר ירכשו בראש העין קרקע ב-120 מיליון שקל-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 21 Dec 2010 08:27:39אפריקה ישראל מגורים ותדהר ירכשו בראש העין קרקע ב-120 מיליון שקל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151484&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151484&did=5455&lang=HE Friday, 06 Jan 2012 09:26:31 Article-אפריקה ישראל מגורים ותדהר ירכשו בראש העין קרקע ב-120 מיליון שקל-החברה הכלכלית-ראש העין-Friday, 06 Jan 2012 09:26:31בונים ממ"דים בראש העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145914&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145914&did=5455&lang=HE Thursday, 15 Apr 2010 12:35:41 Article-בונים ממ"דים בראש העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 15 Apr 2010 12:35:41בינוי מרתף בנווה אפק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145136&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145136&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:01:13 Article-בינוי מרתף בנווה אפק-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:01:13ביצוע הסדרת חניון ברחוב מבצע הראל / ה באייר http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148100&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148100&did=5455&lang=HE Thursday, 25 Nov 2010 12:55:20 Article-ביצוע הסדרת חניון ברחוב מבצע הראל / ה באייר-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 25 Nov 2010 12:55:20ביצוע מפרצי חניה ברחוב סער והוספת פסי האטה ברחוב איילון http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154207&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154207&did=5455&lang=HE Wednesday, 10 Jul 2013 15:30:28 Article-ביצוע מפרצי חניה ברחוב סער והוספת פסי האטה ברחוב איילון-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 10 Jul 2013 15:30:28ביצוע מפרצי חניות ברחוב שגיא http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154395&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154395&did=5455&lang=HE Sunday, 25 Aug 2013 11:34:40 Article-ביצוע מפרצי חניות ברחוב שגיא-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 25 Aug 2013 11:34:40ביצוע עבודות גריסה ופינוי עודפי עפר בפיסגת טל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155244&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155244&did=5455&lang=HE Sunday, 13 Jul 2014 10:15:01 Article-ביצוע עבודות גריסה ופינוי עודפי עפר בפיסגת טל-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 13 Jul 2014 10:15:01ביצוע עבודות הריסת בניין הילה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157222&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157222&did=5455&lang=HE Tuesday, 27 Dec 2016 15:50:17 Article-ביצוע עבודות הריסת בניין הילה-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 27 Dec 2016 15:50:17ביצוע עבודות חשמל במתחם השוק העירוני http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155246&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155246&did=5455&lang=HE Sunday, 13 Jul 2014 10:19:28 Article-ביצוע עבודות חשמל במתחם השוק העירוני-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 13 Jul 2014 10:19:28ביצוע עבודות פיתוח בקיבוץ גלויות http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157221&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157221&did=5455&lang=HE Tuesday, 27 Dec 2016 15:47:27 Article-ביצוע עבודות פיתוח בקיבוץ גלויות-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 27 Dec 2016 15:47:27ביצוע עבודות פיתוח ברחוב עמוסי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152574&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152574&did=5455&lang=HE Sunday, 12 Aug 2012 12:21:16 Article-ביצוע עבודות פיתוח ברחוב עמוסי-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 12 Aug 2012 12:21:16ביצוע עבודות ריצוף ברחוב התנאים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148104&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148104&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 11:55:18 Article-ביצוע עבודות ריצוף ברחוב התנאים-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 11:55:18ביצוע שביל כניסה לבי"ס בעקבי הצאן http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153937&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153937&did=5455&lang=HE Monday, 04 Mar 2013 12:15:01 Article-ביצוע שביל כניסה לבי"ס בעקבי הצאן-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 04 Mar 2013 12:15:01ביקור נציגי עיריית רמלה ברשות החניה ראש-העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152366&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152366&did=5455&lang=HE Thursday, 18 Oct 2012 09:48:08 Article-ביקור נציגי עיריית רמלה ברשות החניה ראש-העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 18 Oct 2012 09:48:08ביקור נשיא המדינה מר שמעון פרס בראש-העין, 28.12.2010 http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148758&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148758&did=5455&lang=HE Tuesday, 11 Jan 2011 13:02:29 Article-ביקור נשיא המדינה מר שמעון פרס בראש-העין, 28.12.2010-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 11 Jan 2011 13:02:29בית המתנדב http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145243&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145243&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 14:12:59 Article-בית המתנדב-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 14:12:59בית כנסת הספרדי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145101&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145101&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 09:09:19 Article-בית כנסת הספרדי-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 09:09:19בלעדי ל"כלכליסט": פרויקט הדיור הגדול: 1,200 דירות ייבנו בראש העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150874&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150874&did=5455&lang=HE Monday, 07 Nov 2011 09:44:33 Article-בלעדי ל"כלכליסט": פרויקט הדיור הגדול: 1,200 דירות ייבנו בראש העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 07 Nov 2011 09:44:33במה במתחם האגם בטיילת http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154210&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154210&did=5455&lang=HE Wednesday, 10 Jul 2013 15:43:57 Article-במה במתחם האגם בטיילת-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 10 Jul 2013 15:43:57בניית בית ספר בשכונת נופרים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157219&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157219&did=5455&lang=HE Sunday, 06 Aug 2017 16:07:52 Article-בניית בית ספר בשכונת נופרים-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 06 Aug 2017 16:07:52בניית גני ילדים במתחם E http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157605&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157605&did=5455&lang=HE Monday, 11 Nov 2019 08:04:14 Article-בניית גני ילדים במתחם E-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 11 Nov 2019 08:04:14בניית גני ילדים בשכונת נופרים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157218&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157218&did=5455&lang=HE Sunday, 06 Aug 2017 16:08:32 Article-בניית גני ילדים בשכונת נופרים-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 06 Aug 2017 16:08:32בניית מבנה הילה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157292&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157292&did=5455&lang=HE Wednesday, 14 Jun 2017 08:59:16 Article-בניית מבנה הילה-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 14 Jun 2017 08:59:16בניית קיוסק בטיילת http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150801&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150801&did=5455&lang=HE Wednesday, 12 Oct 2011 09:26:22 Article-בניית קיוסק בטיילת-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 12 Oct 2011 09:26:22בקשה להצעות, בדרך של מתן אחוז הנחה, בדבר מתן שירותי ניהול פרויקט המגורים בשכונת נופרים (לב ישראל) בעיר ראש העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157296&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157296&did=5455&lang=HE Sunday, 25 Jun 2017 09:43:05 Article-בקשה להצעות, בדרך של מתן אחוז הנחה, בדבר מתן שירותי ניהול פרויקט המגורים בשכונת נופרים (לב ישראל) בעיר ראש העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 25 Jun 2017 09:43:05גבעת הסלעים בראש העין http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151486&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151486&did=5455&lang=HE Friday, 06 Jan 2012 09:33:59 Article-גבעת הסלעים בראש העין-החברה הכלכלית-ראש העין-Friday, 06 Jan 2012 09:33:59גגות סולאריים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145868&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145868&did=5455&lang=HE Thursday, 15 Apr 2010 12:43:15 Article-גגות סולאריים-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 15 Apr 2010 12:43:15גגות פוטו-וולטאים (סולאריים) http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150805&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150805&did=5455&lang=HE Wednesday, 11 Jan 2012 15:28:15 Article-גגות פוטו-וולטאים (סולאריים)-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 11 Jan 2012 15:28:15גלובס: המחיר החל מ- 900 אלף ש"ח http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151483&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151483&did=5455&lang=HE Friday, 06 Jan 2012 08:49:00 Article-גלובס: המחיר החל מ- 900 אלף ש"ח-החברה הכלכלית-ראש העין-Friday, 06 Jan 2012 08:49:00גן לב העיר http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145244&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145244&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 14:14:48 Article-גן לב העיר-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 14:14:48דרוש/ה מזכיר/ה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157533&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157533&did=5455&lang=HE Thursday, 29 Nov 2018 17:15:25 Article-דרוש/ה מזכיר/ה-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 29 Nov 2018 17:15:25דרוש/ה מנהל נכסים ופרסום לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157585&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157585&did=5455&lang=HE Sunday, 14 Apr 2019 14:25:11 Article-דרוש/ה מנהל נכסים ופרסום לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 14 Apr 2019 14:25:11דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157607&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157607&did=5455&lang=HE Wednesday, 20 Nov 2019 07:51:36 Article-דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 20 Nov 2019 07:51:36דרוש/ה מנהל/ת כספים / חשב/ת לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156360&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156360&did=5455&lang=HE Thursday, 23 Jul 2015 09:21:44 Article-דרוש/ה מנהל/ת כספים / חשב/ת לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 23 Jul 2015 09:21:44דרוש/ה מנהל/ת מחלקת G.I.S http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157275&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157275&did=5455&lang=HE Wednesday, 19 Apr 2017 10:28:02 Article-דרוש/ה מנהל/ת מחלקת G.I.S-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 19 Apr 2017 10:28:02דרוש/ה מנכ"ל לחברה הכלכלית http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154418&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154418&did=5455&lang=HE Monday, 31 Mar 2014 11:38:06 Article-דרוש/ה מנכ"ל לחברה הכלכלית-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 31 Mar 2014 11:38:06דרוש/ה פקיד/ה למחלקת G.I.S http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157271&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157271&did=5455&lang=HE Thursday, 06 Apr 2017 15:03:00 Article-דרוש/ה פקיד/ה למחלקת G.I.S-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 06 Apr 2017 15:03:00דרוש/ה רכז/ת בקרה ונתונים בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157301&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157301&did=5455&lang=HE Sunday, 06 Aug 2017 14:15:26 Article-דרוש/ה רכז/ת בקרה ונתונים בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 06 Aug 2017 14:15:26הגדלת מבנה אל- סם http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145161&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145161&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:29:32 Article-הגדלת מבנה אל- סם-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:29:32הוספת ממ"דים בבתים פרטיים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148705&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148705&did=5455&lang=HE Monday, 10 Jan 2011 11:11:43 Article-הוספת ממ"דים בבתים פרטיים-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 10 Jan 2011 11:11:43הוספת מעבר חציה ברחוב ה באייר http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147369&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147369&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:22:04 Article-הוספת מעבר חציה ברחוב ה באייר-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:22:04הוספת מקומות חנייה ברחובות: כינור והעלייה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153449&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153449&did=5455&lang=HE Tuesday, 18 Dec 2012 15:38:47 Article-הוספת מקומות חנייה ברחובות: כינור והעלייה-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 18 Dec 2012 15:38:47הוספת פסי האטה ברחובות העיר http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148114&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148114&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 12:15:02 Article-הוספת פסי האטה ברחובות העיר-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 12:15:02החברה הכלכלית מציגה רווח כספי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157027&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157027&did=5455&lang=HE Monday, 13 Jun 2016 09:25:20 Article-החברה הכלכלית מציגה רווח כספי-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 13 Jun 2016 09:25:20החלפת גג השוק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154067&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154067&did=5455&lang=HE Monday, 29 Apr 2013 13:07:44 Article-החלפת גג השוק-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 29 Apr 2013 13:07:44החלפת קווי ביוב http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145162&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145162&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:32:57 Article-החלפת קווי ביוב-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:32:57המינהל ומשרד השיכון משווקים 2,789 יחידות דיור http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145761&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145761&did=5455&lang=HE Thursday, 15 Apr 2010 12:46:58 Article-המינהל ומשרד השיכון משווקים 2,789 יחידות דיור-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 15 Apr 2010 12:46:58המרכז לצעירים נווה אפק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156378&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156378&did=5455&lang=HE Wednesday, 29 Jul 2015 10:05:35 Article-המרכז לצעירים נווה אפק-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 29 Jul 2015 10:05:35המשימה: דירה ב- 1.1 מיליון שקל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151485&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151485&did=5455&lang=HE Friday, 06 Jan 2012 09:30:10 Article-המשימה: דירה ב- 1.1 מיליון שקל-החברה הכלכלית-ראש העין-Friday, 06 Jan 2012 09:30:10המשך קו סניקה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145141&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145141&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 11:25:59 Article-המשך קו סניקה-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 11:25:59המשך שיפוץ הסיפרייה העירונית http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150641&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150641&did=5455&lang=HE Sunday, 11 Sep 2011 12:58:37 Article-המשך שיפוץ הסיפרייה העירונית-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 11 Sep 2011 12:58:37הנחת קו ניקוז בבי"ס "בעקבי הצאן" http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155248&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155248&did=5455&lang=HE Sunday, 13 Jul 2014 10:22:29 Article-הנחת קו ניקוז בבי"ס "בעקבי הצאן"-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 13 Jul 2014 10:22:29הנחת קווי מים רח' הירקון/סמטאות רח' המוביל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145165&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145165&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:39:51 Article-הנחת קווי מים רח' הירקון/סמטאות רח' המוביל-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:39:51הנחת קווי מים רח' המרץ http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145166&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145166&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:40:45 Article-הנחת קווי מים רח' המרץ-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:40:45הנחת קווי מים רח' יוסף מלאכי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145167&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145167&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:41:33 Article-הנחת קווי מים רח' יוסף מלאכי-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:41:33הנחת קווי מים רח' שורק לרח' האילנות http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145164&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145164&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:38:58 Article-הנחת קווי מים רח' שורק לרח' האילנות-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:38:58הנחת קווי מים שד' שלמה המלך http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145168&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145168&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 12:42:27 Article-הנחת קווי מים שד' שלמה המלך-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 12:42:27הסדרי בטיחות ותנועה בטיילת http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150796&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150796&did=5455&lang=HE Wednesday, 12 Oct 2011 09:01:27 Article-הסדרי בטיחות ותנועה בטיילת-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 12 Oct 2011 09:01:27הסדרי תנועה בבית-ספר צורים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147363&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147363&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:13:52 Article-הסדרי תנועה בבית-ספר צורים-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:13:52הסדרי תנועה בפארק אפק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157215&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157215&did=5455&lang=HE Tuesday, 27 Dec 2016 15:35:24 Article-הסדרי תנועה בפארק אפק-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 27 Dec 2016 15:35:24הסדרי תנועה בצומת ג'ון קנדי - הנביאים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147365&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147365&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:16:48 Article-הסדרי תנועה בצומת ג'ון קנדי - הנביאים-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:16:48הסדרי תנועה בצומת הנביאים - הרש"ש http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147366&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147366&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:18:20 Article-הסדרי תנועה בצומת הנביאים - הרש"ש-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:18:20הסדרי תנועה בצומת צה"ל שבזי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151557&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151557&did=5455&lang=HE Tuesday, 31 Jan 2012 08:50:09 Article-הסדרי תנועה בצומת צה"ל שבזי-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 31 Jan 2012 08:50:09הסדרי תנועה ברחוב החמישה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147364&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147364&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:15:17 Article-הסדרי תנועה ברחוב החמישה-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:15:17הסדרי תנועה ברחוב עופרה מוזס http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147367&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147367&did=5455&lang=HE Tuesday, 14 Sep 2010 14:19:35 Article-הסדרי תנועה ברחוב עופרה מוזס-החברה הכלכלית-ראש העין-Tuesday, 14 Sep 2010 14:19:35הסדרים בטיחותיים - דרך חיים http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150802&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150802&did=5455&lang=HE Wednesday, 12 Oct 2011 09:31:13 Article-הסדרים בטיחותיים - דרך חיים-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 12 Oct 2011 09:31:13הסדרת חניון ברחוב אדיר http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148109&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148109&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 12:04:19 Article-הסדרת חניון ברחוב אדיר-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 12:04:19הסדרת חניון השוק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151463&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151463&did=5455&lang=HE Friday, 30 Dec 2011 10:30:24 Article-הסדרת חניון השוק-החברה הכלכלית-ראש העין-Friday, 30 Dec 2011 10:30:24הסדרת חניון לאולם ספורט ברח' שבזי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=146289&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=146289&did=5455&lang=HE Sunday, 23 May 2010 15:29:18 Article-הסדרת חניון לאולם ספורט ברח' שבזי-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 23 May 2010 15:29:18הסדרת חניות במתנ"ס נווה דליה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150639&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150639&did=5455&lang=HE Sunday, 11 Sep 2011 12:52:42 Article-הסדרת חניות במתנ"ס נווה דליה-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 11 Sep 2011 12:52:42הסדרת חניות ברחוב הגליל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154399&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154399&did=5455&lang=HE Monday, 26 Aug 2013 09:35:32 Article-הסדרת חניות ברחוב הגליל-החברה הכלכלית-ראש העין-Monday, 26 Aug 2013 09:35:32הסדרת חניות ברחוב הקשת / צליל http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148105&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148105&did=5455&lang=HE Sunday, 28 Nov 2010 16:08:10 Article-הסדרת חניות ברחוב הקשת / צליל-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 28 Nov 2010 16:08:10הסדרת חנייה באזור השוק http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152257&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152257&did=5455&lang=HE Wednesday, 06 Jun 2012 10:09:59 Article-הסדרת חנייה באזור השוק-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 06 Jun 2012 10:09:59הסדרת מעבר חציה בצומת יהושוע בן נון- השיריון http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154205&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154205&did=5455&lang=HE Wednesday, 10 Jul 2013 15:20:18 Article-הסדרת מעבר חציה בצומת יהושוע בן נון- השיריון-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 10 Jul 2013 15:20:18הסדרת ניקוז בצומת ג'ון קנדי / דוד המלך http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155245&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155245&did=5455&lang=HE Sunday, 13 Jul 2014 10:17:10 Article-הסדרת ניקוז בצומת ג'ון קנדי / דוד המלך-החברה הכלכלית-ראש העין-Sunday, 13 Jul 2014 10:17:10הסדרת צומת וולפסון / עמוסי http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156386&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156386&did=5455&lang=HE Wednesday, 29 Jul 2015 10:23:23 Article-הסדרת צומת וולפסון / עמוסי-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 29 Jul 2015 10:23:23הסדרת צומת קתרוס / כינור http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148102&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148102&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 11:51:38 Article-הסדרת צומת קתרוס / כינור-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 11:51:38הסדרת צומת שבזי/דקר/מלאכת שלמה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148099&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148099&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 11:41:55 Article-הסדרת צומת שבזי/דקר/מלאכת שלמה-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 11:41:55הסדרת שביל לטיילת מרחוב השיריון http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148101&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=148101&did=5455&lang=HE Wednesday, 24 Nov 2010 11:47:41 Article-הסדרת שביל לטיילת מרחוב השיריון-החברה הכלכלית-ראש העין-Wednesday, 24 Nov 2010 11:47:41הסדרת תנועה http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145143&did=5455&lang=HE http://www.rosh-haayin.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145143&did=5455&lang=HE Thursday, 11 Mar 2010 11:28:39 Article-הסדרת תנועה-החברה הכלכלית-ראש העין-Thursday, 11 Mar 2010 11:28:39