מכרזים ודרושים
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז פומבי מס' 27/17 - בדבר ביצוע עבודות בינוי לקברי מכפלה לבית עלמין בראש העין

  

מכרז פומבי מס' 28/17 - בדבר ביצוע עבודות פיתוח תאורה וסלילה לחניון במרכז טל בראש העין

 


החברה הכלכלית לראש העין בע"מ


מכרז פומבי מס` 28/17


בדבר ביצוע עבודות פיתוח תאורה וסלילה לחניון במרכז טל  בראש העין


 


  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 28/17 לביצוע עבודות פיתוח תאורה וסלילה לחניון במרכז טל  בראש העין .  

  2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי   200   ובסיווג  ג`-1  .

  3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278  החל מיום  30.10.17  ועד יום:  9.11.17  בין השעות 9:00-14:00, תמורת סך של  1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

  4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 16.11.17 בשעה 12:00.     

  5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

  6. מפגש מציעים יתקיים ביום 25/10/17 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 12/11/17 בשעה 12:00


 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל