מכרזים ודרושים
 
מכרזים פעילים
 
 

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת

  

מכרז פומבי מס' 03/18 - ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח גני ילדים ובית כנסת מבנה דו קומתי במגרש 206 בראש העין

 

 

 

לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן


 

מכרז פומבי מס' 04/18 - בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 4/18

בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 4/18 להפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין.

  2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278  החל מיום  25.1.18  ועד יום: 8.2.18 בין השעות 9:00-14:00, תמורת סך של 500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

  3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 20.2.2018 בשעה 12:00.     

  4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

  5. מפגש מציעים יתקיים ביום 29/1/18 בשעה 13.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

  6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 15/2/18 בשעה 12:00.

  7. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com


 

מכרז פומבי מס' 05/18 - בדבר ביצוע חניון מרכז טל וחניון רחוב החמישה בראש העין

 

 


 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל