מכרזים ודרושים
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז פומבי מס' 23/17 - בדבר אספקת מערכת אינטרנטית לקליטת לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 23/17

בדבר אספקת מערכת אינטרנטית לקליטת לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין

       1.   החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר אספקת מערכת אינטרנטית לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין.

       2.   את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית), טל`: 03-9012628, פקס`: 03-9012627, דוא"ל: parking@rosh-haayin.com החל מיום 20/08/2017 ועד ליום 31/08/2017, בימים א`- ה`, בין השעות 08:30 עד 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. חוברת המכרז ומסמכי המכרז יימסרו על גבי זיכרון נייד (disk on key). ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החכ"ל, במועדים האמורים לעיל בסעיף זה.

      3.   כנס מציעים יתקיים ביום 22/08/2017 בשעה 11:00, במשרדי החכ"ל. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

         4.   אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 30/08/2017 עד שעה 12:00.

       5.    את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להגיש לתיבת המכרזים, כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ידנית, במשרדי החכ"ל. ההצעות יוגשו על גבי החסן נייד (דיסק און קי), שנמסר למציע על ידי החכ"ל, וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בהחסן הנייד, אשר יוכנסו למעטפה סגורה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 23/17", זאת עד ליום 11/09/2017 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

        6.    אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החברה


 

מכרז פומבי מס' 26/17 - בדבר ביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 26/17

ביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך

בראש העין

   1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 26/17 לביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך בראש העין.

   2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

עם ניסיון מוכח ומתועד כקבלן בעבודות חיפוי לפחות 3 שנים הכולל חיפוי מעטפת של 6,000 מ"ר במצטבר.

   3. למציע קיים מערך הכולל, בין השאר, עובדים מיומנים וציוד נדרש לתכנון, הנחת, הצבת וביצוע חיפוי המעטפת , לרבות כל סוגי האביזרים הנדרשים.

   4. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום חמישי 24.8.17 עד יום חמישי 31.8.17 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 24.8.17.

   5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 7.9.2017 בשעה 12:00 .

   6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

   7. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה- 24/8/2017 בשעה 10:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב העבודה 11/1 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

   8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 31.8.17 בשעה 12:00.

   9. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |   |   |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל