מכרזים וקול קורא
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז פומבי מס' 14/21- בדבר השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

 
 לצפייה במודעת פרסום לחץ כאן 
לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן 

 

מכרז פומבי מס' 15/21 - לתפקיד מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

 

מכרז פומבי מס` 15/21 - לתפקיד מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית ראש העין.

החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל פרויקטים בחברה.

 

א.     תיאור התפקיד:

1.      מנהל מחלקת פרויקטים בחברה וממלא מקום מהנדס החברה בהעדרו.

2.      אחראי לליווי הליכי תכנון ותאום הנדסי לפרויקטים בתחום עבודות תשתית, פיתוח ובנייה.

3.      אחריות להכנת מכרזים ופיקוח על הליכי ההתקשרות עם מתכננים, יועצים, ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית, פיתוח ועבודות בנייה, קיום ישיבות שבועיות.

4.      בדיקת תוכניות תשתיות למול גורמי העירייה ובדיקת תוכנית תאום מערכות.

5.      הגשת בקשות להיתר וטיפול בבקשות אלו למול העירייה עד למתן היתר.

6.      ישיבות פרויקטים חודשיים עם גורמי העירייה בראשות ראש העיר.

7.      ייזום ואיתור פרויקטים לביצוע ע"י החברה וביצוע בדיקות התכנות וכדאיות הנדסית.

8.      ניהול ומעקב אחר ליווי תקציבי של הפרויקטים המבוצעים בחברה, ובכלל זה הכנת תקציב, לווי התכנון, מעקב ופיקוח על הביצוע, אישור חשבונות, וקיום קשר רציף עם המתכננים המפקחים / מנהלי הפרויקטים והקבלנים המבצעים.

9.      עריכת אומדנים הנדסיים וכתבי כמויות לפרויקטים.

10.   התנהלות שוטפת מול אגפי העירייה השונים.

11.   אחריות לוודא קבלת הזמנות / הרשאות לתכנון, הרשאות להוצאת מכרז והרשאה לביצוע בכפוף לתוצאות מכרז .

12.   התנהלות שוטפת מול גורמי חוץ, כגון: חח"י , בזק , משהב"ש ועוד..

13.   עבודה בלחץ זמן ובשעות בלתי שגרתיות ונסיעות במסגרת התפקיד.

14.   ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות מהנדס החברה.

 

ב.      היקף המשרה : 100%.

 

ג.      אופן העסקה: העובד יועסק בחוזה העסקה אישי, בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הפנים.

 

ד.      כפיפות: מהנדס החברה.

 

ה.     דרישות התפקיד: 

 

1.      תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו/או תכנון ערים ממוסד אקדמי מוכר. 

2.      תואר אקדמי נוסף / תואר שני- יתרון

3.      ניסיון מוכח בליווי ו/או ניהול פרויקטים הנדסיים בתחומי תשתית פיתוח ובינוי.

4.      כושר וניסיון בניהול מו"מ עם קבלנים ומוסדות.

5.      שליטה ביישומי מחשב לרבות הפעלת תוכנות בתחום הנדסה אזרחית.

6.      בעל ניסיון מוכח בתפקיד מנהל פרויקטים בחברה עירונית או רשות מקומית או בתפקיד דומה במערכות ציבוריות- יתרון

7.      הכרות עם מערכות מוניציפליות- יתרון.

ו.       כישורים אישיים ומקצועיים:

1.      בעל יכולת הנעת תהליכים וקידום משימות.

2.      נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה.

3.      יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום, פיקוח וסמכותיות.

4.      יחסים בין אישיים טובים.

5.      יכולת ייצוג החברה בפני גורמים חיצוניים.

 

ז.      מסמכים שיש לצרף לבקשה:

1.        קורות חיים

2.        תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים

3.        רשימת ממליצים בציון פרטי הממליץ, ממקומות עבודה ושמות פרויקטים בתשתיות ובבינוי

4.             רישיון נהיגה

5.             צילום תעודת זהות

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל: info@rosh-haayin.com ,  עד ולא יאוחר מתאריך ה- 20/05/2021 בשעה 12:00.

 

יודגש כי החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיונות מועמדים מתאימים בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה, על פי שקול דעתה הבלעדי.

 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 

                   

        

                                                                  בברכה,

                                                                יאיר אברהם, עו"ד

                                                    מנכ"ל

 

מכרז פומבי מס' 16/21 לתפקיד מנהל מחלקת רכש,התקשרויות ומשאבי אנוש

מכרז פומבי מס' 17/21 - בדבר מתן שירותי ביקורת פנים

 
לעיון במודעת הפרסום - לחצו כאן
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 

 

מכרז פומבי מס' 18/21 - בדבר מתן שירותי רו"ח - כרו"ח מבקר עבור החבר ה

 
לעיון במודעת הפרסום - לחצו כאן
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 20/21 - בדבר תכנון הקמה והפעלה של מתחם בילוי ופנאי במתחם הקבלנים ברחוב גרטי וקרל קורי בראש העין

 
 
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
לעיון בתצלום מתחם הקבלנים - לחצו כאן 
לעיון בנספח א` למכרז - לחצו כאן
לעיון בנספח ב` למכרז - לחצו כאן
 
 

 

מכרז פומבי מס' 21/21 - בדבר מתן שירותי ניהול והשכרה של שטחי ציבור בתחומי העיר ראש העין

 
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
לעיון בנספח א` למכרז - לחצו כאן 

 

מכרז פומבי מס' 11/21 - בדבר הפעלת בית קפה ועגלות מזון בטיילת נחל רבה בראש העין

 
 
 
 
 
 לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
 
 להלן עדכון מועדי המכרז:

 
<