מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2012

לחברה הכלכלית דרוש/ה איש/ת תפעול

מכרז פומבי מס' 20/12 - בדבר בחירת משרד פרסום למיתוג בינוי השכונות החדשות בעיר ראש העין

 

שם המכרז: 
מיתוג העיר.  
מהות המכרז:
בחירת משרד פרסום למיתוג בינוי השכונות החדשות בעיר ראש העין.
רכישת חוברות המכרז:
ניתן לרכוש תמורת 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) (אשר לא יוחזרו), במשרדי החברה ברחוב העבודה 11 אזור תעשייה ישן ראש העין, (בית יד יצחק, קומה שלישית)
טל`: 03-9383278, דוא"ל dikla@rosh-haayin.com, בימים א` - ה`
בין השעות: 8:30-14:00 החל מיום 4.9.2012 ועד ליום 12.10.2012 בשעה 12:00.
מסמכי המכרז יימסרו על גבי זיכרון נייד (disk on key).
ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה.
כל הוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע, והמציע לא יהא זכאי בכל מקרה להחזר הוצאות אלה.

יצוין כי משרדי החכ"ל יהיו סגורים בחול המועד סוכות בין התאריכים 30.9.2012-
.9.10.2012
הגשת הצעות:
לא יאוחר מיום 15.10.2012 עד שעה 12:00
הבהרות:
עד לא יאוחר מיום 27.9.2012 בשעה 12:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לצפייה/הורדת חוברת המכרז - לחצו כאן

 

מכרז 60/12 מטעם עיריית ראש-העין בדבר פקח/ית לרשות החניה

 
לרשות החניה ראש-העין דרוש/ה פקח/ית לאכיפת חוק העזר העירוני.
 

ראה מידע נוסף
 

מכרז 87/12 מטעם עיריית ראש-העין בדבר פקח/ית לרשות החניה

 

מכרז פומבי מס` 87/2012 בדבר - מ"מ פקח/ית רשות חניה (לתקופה של עד שנה)

תיאור התפקיד- אכיפת חוקי עזר לראש העין בעניין העמדת רכב וחנייתו לרבות מתן דוחות חניה לרכבים החונים במקומות אסורים.
- הופעה מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים בנושאים הנוגעים לתפקידו.
- שעות עבודה מפוצלות בהתאם לצרכים כולל עבודה ביום שישי וערבי חג.
- נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

השכלה - 12 שנות לימוד

דרישות התפקיד
- שירות צבאי מלא.
- רישיון נהיגה תקף עדיפות לבעלי רישיון על אופנוע עד 500 סמ"ק.
- עבודה במשמרות כולל משמרות ערב, ימי שישי וערבי חג.
- ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י דרישות הממונה.
- בריאות תקינה.

כישורים אישיים
- אמינות ומהימנות אישית.
- יחסי אנוש מעולים
- קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה
- כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

היקף משרה - 100/100

המעוניינים/ות יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודות לרבות העדר רישום פלילי במסירה אישית בלבד עד 6/12/2012 שעה 12:00, במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש - העין רחוב שילה 21 טל`: 9007290/258/256- 03.


הערה: בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.


מועמדים מתאימים בלבד יענו.
בכבוד רב

משה סיני
ראש העיר


 

מכרז כ"א מס' 01/12 - לתפקיד מהנדס/ת החברה

 
מכרז כ"א מס` 1/12 - לתפקיד מהנדס/ת החברה
 
לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מהנדס/ת.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש למסור ידנית עד יום ה- 9/2/12 בשעה 12:00
במשרדי החברה כלכלית לראש העין בע"מ רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק קומה 3).
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-9383278. 

ראה מידע נוסף
 

מכרז כ"א מס' 2/12 - בדבר איש/אשת תקשורת

 

לחברה הכלכלית דרוש/ה עובד/ת לריכוז פעילות סביב נושאי קידום השכונות החדשות ומתחמי הבינוי החדשים בעיר.


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 04/12 - בדבר הפעלת קיוסק בטיילת נחל רבה

 
מכרז מס` 04/12 להפעלת קיוסק בטיילת נחל רבה
 
 
שם המכרז: הפעלת קיוסק.
מהות המכרז:  הפעלת מזנון / בית קפה בטיילת נחל רבה.
רכישת חוברת המכרז:
 החל מיום 19.2.12 ועד ליום 12.3.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות: עד ליום 14.3.12 בשעה 12:00.
כנס מציעים: ביום 5.3.12 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות: עד ליום 6.3.12.

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 05/12 - בדבר מסכי טלויזיה לפרסום חוצות

 
מכרז מס` 05/12 - בדבר אספקה והתקנה של מסכי תצוגה LED בראש העין ומתן שירותי תוכן 
 
שם המכרז: מסכי טלויזיה.
מהות המכרז: אספקה והתקנה של מסכי תצוגה LED בראש העין ומתן שירותי תוכן.
רכישת מסמכי המכרז: החל מיום 21.2.12 ועד ליום 15.3.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:  עד ליום 22.3.12 בשעה 12:00.
כנס מציעים: ביום 6.3.12 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הגשת הבהרות:  עד ליום 13.3.12.
 
 

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 06/12 - בדבר מערכות סולאריות

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מפרסמת מכרז מס` 6/12 לקבלת רשות שימוש בגגות מבנים לצורך הקמתן, הפעלתן ותחזוקתן של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) בהספק שאינו עולה על 50 KW.


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 07/12 - בדבר בנית מרכז המוזיקה

 
מכרז מס` 7/12 בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית.
 
(סיווג קבלני ג-3 בענף ראשי 100)
 
שם המכרז:

בניית מרכז המוזיקה..

מהות המכרז: ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של מרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש העין ושיפוץ חזית הספרייה העירונית.
רכישת מסמכי המכרז: החל מיום 20.3.12 ועד ליום 4.4.12 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:  עד ליום 17.4.12 בשעה 12:00.
כנס מציעים: יתקיים ביום 27.3.12 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. במסגרת המפגש יערך סיור בשטח הבניה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הגשת הבהרות: תינתן עד ליום 1.4.12.

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 18/12 - בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג בראש העין

 

שם המכרז: 
עבודות בניית שלד ומעטפת.  
מהות המכרז:
ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג בראש העין.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 23.10.2012 ועד ליום 7.11.12 בשעה 12:00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
לא יאוחר מיום 08.11.2012 עד שעה 12:00.
כנס מציעים:
יתקיים ביום 29.10.12 בשעה 12:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה
הבהרות:
עד ליום 4.11.12 בשעה 10.00.


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 21/12 - בדבר ביצוע עבודות גמר ומערכות אלקטרומכאניות במרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה בראש-העין

 

שם המכרז: 
ביצוע עבודות גמר במרכז המוזיקה ומוזיאון כלי נגינה בראש-העין.  
מהות המכרז:
ביצוע עבודות גמר ומערכות אלקטרומכאניות במרכז המוזיקה ומוזיאון כלי הנגינה
בראש-העין.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 23.10.2012 ועד ליום 7.11.12 בשעה 12:00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
לא יאוחר מיום 08.11.2012 עד שעה 12:00
הבהרות:
עד לא יאוחר מיום 04.11.2012 בשעה 12:00.
פגש מציעים: יתקיים ביום 29.10.12 בשעה 10:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 8/12 - בדבר ביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת קו ביוב מאסף דרומי

 

שם המכרז: 
דחיקה.  
מהות המכרז:
ביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת קו ביוב מאסף דרומי, ראש העין – פ"ת
רכישת חוברות המכרז: מיום 29.5.12 ועד ליום 18.6.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
עד ליום 21.6.12 בשעה 16:00.
כנס מציעים: ביום 5.6.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות:
עד ליום 10.6.12 בשעה 12.00 .


ראה מידע נוסף
 

מכרז מסגרת פומבי מס' 26/12 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, אחזקה, בנייה ומערכות: עד 500 אש"ח לכל עבודה

 

שם המכרז: 
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות.
מהות המכרז:
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, אחזקה, בנייה ומערכות - עד 500 אש"ח לכל עבודה.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 01.01.2013 ועד ליום 17.01.2013 בשעה 14.00
הגשת הצעות:
עד ליום 29.01.2013 בשעה 12.00.
הבהרות:
עד ליום 20.01.2013 בשעה 13:00 
פגש מציעים: ביום 15.01.2013 בשעה 14:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


ראה מידע נוסף
 

מכרז מסגרת פומבי מס' 27/12 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, אחזקה, בנייה ומערכות: מעל 500 אש"ח לכל עבודה

 

שם המכרז: 
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות.
מהות המכרז:
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, בנייה ומערכות - מעל 500 אש"ח לכל עבודה.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 01.01.2013 ועד ליום 17.01.2013 בשעה 14.00
הגשת הצעות:
עד ליום 29.01.2013 בשעה 12.00.
הבהרות:
עד ליום 20.01.2013 בשעה 13:00 
פגש מציעים: ביום 15.01.2013 בשעה 15:30, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 12/12 - בדבר אספקה והצבה של מבנים יבילים

 
שם המכרז: 
מבנים יבילים
מהות המכרז:
אספקה והצבה של מבנים יבילים
רכישת חוברות המכרז: מיום 15.5.12 ועד ליום 31.5.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 3,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
 עד ליום 7.6.12 בשעה 12:00
כנס מציעים: ביום 20.5.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל
הבהרות:
 עד ליום 23.5.12 בשעה 12.00 .

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 22/12 - בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת לפארק אפק וחזרה

 
שם המכרז: 
שאטלים.  
מהות המכרז:
מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה.
רכישת חוברות המכרז:
ניתן לרכוש תמורת 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) (אשר לא יוחזרו), במשרדי
החברה ברחוב העבודה 11 אזור תעשייה ישן ראש העין,
(בית יד יצחק, קומה שלישית) טל`: 03-9383278,  דוא"ל dikla@rosh-haayin.com
בימים א` - ה` בין השעות: 8:30-14:00 החל מיום 4.9.2012
ועד ליום 10.10.2012 בשעה 12:00.
מסמכי המכרז יימסרו על גבי זיכרון נייד (disk on key).
ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה.

כל הוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע, והמציע לא יהא זכאי בכל
מקרה להחזר הוצאות אלה.

יצוין כי משרדי החכ"ל יהיו סגורים בחול המועד סוכות בין התאריכים 30.9.2012-
.9.10.2012
הגשת הצעות:
לא יאוחר מיום 11.10.2012 עד שעה 12:00.
כנס מציעים:
ביום 12.9.2012 בשעה 12:00 , במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 ,   
בראש העין.
מובהר במפורש, כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות במפגש.
הבהרות:
עד לא יאוחר מיום 27.9.2012 בשעה 12:00 .


לצפייה/הורדת חוברת המכרז - לחצו כאן


 

מכרז פומבי מס' 23/12 - בדבר ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש-העין

 

שם המכרז: 
מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב
מהות המכרז:
ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש העין
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 20.11.12 ועד ליום 9.12.12 בשעה 14.00
הגשת הצעות:
עד ליום 11.12.12 בשעה 12.00.
הבהרות:
עד ליום 3.12.12
פגש מציעים: ביום 27.11.12 בשעה 13.00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 33/2012 מטעם עיריית ראש-העין בדבר פקח/ית לרשות החנייה

 

לרשות החנייה ראש העין דרוש/ה פקח/ית 


ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 47/2012 (מטעם עיריית ראש העין) - בדבר פקח/ית לרשות החנייה

 

לרשות החנייה ראש-העין דרוש/ה פקח/ית לאכיפת חוקי העזר העירוניים.


ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 74/2012 (מטעם עיריית ראש העין) - בדבר פקח/ית לרשות החנייה

 
לרשות החניה ראש-העין דרוש/ה פקח/ית
תיאור התפקיד:
- אכיפת חוקי עזר לראש העין בעניין העמדת רכב וחנייתו לרבות מתן דוחות חנייה לרכבים החונים
במקומות אסורים.
- הופעה מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים בנושאים הנוגעים לתפקידו.
- שעות עבודה מפוצלות בהתאם לצרכים כולל עבודה ביום שישי וערבי חג.
- נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

השכלה - 12 שנות לימוד

דרישות התפקיד:
- שירות צבאי מלא.
- רישיון נהיגה תקף עדיפות לבעלי רישיון על ווספה.
- עבודה במשמרות כולל משמרות ערב, ימי שישי וערבי חג.
- ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י דרישות הממונה.
- בריאות תקינה.

כישורים אישיים:
- אמינות ומהימנות אישית.
- יחסי אנוש מעולים
- קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה
- כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

היקף משרה - 100/100

המעוניינים/ות יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודות לרבות העדר רישום פלילי במסירה אישית בלבד עד 04/11/2012 בשעה 12:00 , במח` משאבי אנוש בעירייתראש - העין רחוב שילה 21 טל`: 9007290/258/256- 03 .

מועמדים מתאימים בלבד יענו.

בכבוד רב
משה סיני
ראש העיר

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל