מכרזים ודרושים
 
מכרזים סגורים - 2017

מכרז פומבי מס' 02/17 - בדבר עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 2/17

נחל רבה מעבר תחתי – עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 2/17 לביצוע נחל רבה מעבר תחתי – עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 ו/או 200 ובסיווג ג-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה www.rosh-haayin.com ולרכוש במשרדי החברה הכלכלית ראש העין ברחוב העבודה 11/1 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278 החל מיום ראשון 8/1/2017 ועד יום שני ה- 16/1/2017 בין השעות 9:00-14:00, תמורת סך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה- 23/1/2017 בשעה 12:00.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 8/1/2017 בשעה 11.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום שלישי 17/1/2017 בשעה 12:00


 

מכרז פומבי מס' 07/16 - בדבר הקמת מבנה מתועש למינימרקט

 
 

חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 7/17

בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל 300 מ"ר עבור מינימרקט במתכונת פאושלית

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן : "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל 300 מ"ר עבור מינימרקט במתכונת פאושלית ברחוב גרטי וקארל קורי בראש העין.

את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, ברחוב העבודה 11, א.ת. ישן ראש העין, (בית יד יצחק, קומה שלישית) טל`: 03-9383278, פקס: 03-9381261, החל מיום 13/2/2017 ועד ליום 20.2.2017, בימים א`-ה`, בין השעות: 8:30-14:30, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

2. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק מודפס של כל מסמכי המכרז, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 7/17", זאת עד ליום 22.2.2017 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

3. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

4. מפגש מציעים יתקיים ביום 13.2.17 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת ההצעה.

5. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 19.2.17 עד שעה 12:00.

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל

 
 
לעיון בפרוטוקול פגש מציעים - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 08/17 - בדבר פיתוח רחוב חג'בי ורחוב צה"ל

 

 

מכרז פומבי מס' 09/17 - בדבר זכות שכירות למבנה משרדי בגודל 110 מ"ר

 


 

מכרזים פומביים מס' 03/17, 04/17, 05/17 - בדבר בינוי (בשיטת תכנון וביצוע) פאושלי עבודות פיתוח (למדידה)

 
לעיון במודעת פרסום המכרזים - לחצו כאן
 
לעיון בפרוטוקול סיור מציעים למכרז 03/17 - לחצו כאן

לעיון בפרוטוקול סיור מציעים למכרז 04/17 - לחצו כאן
 
לעיון בפרוטוקול סיור מציעים למכרז 05/17 - לחצו כאן
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 2 למכרז 03/17 - לחצו כאן  
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 2 למכרז 04/17 - לחצו כאן  
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 2 למכרז 05/17 - לחצו כאן

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |   |   |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל