מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2018

דרוש/ה מזכיר/ה

 


דרוש/ה

מזכיר/ה לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ

החברה מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מזכיר/ה בחברה

תחומי עיסוק החברה:

ייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרוייקטים בתחום התשתיות, הפיתוח והבניה ופרויקטים נוספים בתחום העיר ראש העין.

תיאור התפקיד:

 1. מזכיר/ה למנהל מחלקת רשות החניה.

 2. טיפול שוטף בדואר.

 3. טיפול בהסבות של דו"חות חניה.

 4. עבודה פרונטלית מול קהל.

 5. טיפול בקריאות מוקד.

 6. ביצוע כל פעולה אשר תידרש על ידי מנהל רשות החניה.

 7. קבלה ורישום תשלומים.

   

דרישות התפקיד:

 1. בעל/ת ניסיון בעבודה משרדית וקבלת קהל.

 2. ניסיון מוכח בעבודה מול מחשב ויישומי אופיס- חובה.

 3. תעודה בהנהלת חשבונות או תואר- יתרון.

 4. ללא רישום פלילי.

 5. ניסיון בעבודה במוקד שירות, כולל עבודה במערכת CRM- יתרון משמעותי.

   

כישורים אישיים:

בעל/ת יכולת קליטה ולמידה מהירה, חרוץ/ה, יסודי/ת, בעל/ת יכולת מעקב אחר ביצוע משימות.

 

כפיפות – למנהל רשות החניה.

תנאי העסקה – שכר עבודה למשרה מלאה.

היקף המשרה – מלאה. נדרשת נכונות לעבודה בשעות הערב.

 

הערה: בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש למסור ידנית עד יום ה- 13/12/18 בשעה 12:00

במשרדי החברה כלכלית לראש העין בע"מ רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק קומה 3).

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-9383278.

החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של המועמדים וכן הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החברה לרבות באמצעות מבדקי מיון.  

 

תינתן תקופת ניסיון בתשלום עבור 3 החודשים הראשונים.
 

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת

  

מכרז פומבי מס' 03/18 - ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח גני ילדים ובית כנסת מבנה דו קומתי במגרש 206 בראש העין

 

 

 

לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן

 לעיון במסמך הבהרות מס` 1 - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 04/18 - בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 4/18

בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 4/18 להפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין.

 2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278  החל מיום  25.1.18  ועד יום: 8.2.18 בין השעות 9:00-14:00, תמורת סך של 500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

 3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 20.2.2018 בשעה 12:00.     

 4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

 5. מפגש מציעים יתקיים ביום 29/1/18 בשעה 13.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 15/2/18 בשעה 12:00.

 7. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com


 

מכרז פומבי מס' 05/18 - בדבר ביצוע חניון מרכז טל וחניון רחוב החמישה בראש העין

 

 


 

מכרז פומבי מס' 07/18 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח מעונות יום במתחם הקבלנים

 

לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן 
 
לעיון במסמך הבהרות (מס` 1) - לחצו כאן
 

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 09/18 - בדבר ביצוע עבודות עפר לצורך הקמת מגרש כדורגל בשכונת נופרים בראש העין

 
 
 

מכרז פומבי מס' 10/18 - למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)

מכרז פומבי מס' 12/18 - בדבר ביצוע התקנת מעליות במוסדות חינוך בראש העין