מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2019

דרוש/ה מנהל נכסים ופרסום לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 

דרוש/ה

מנהל נכסים ופרסום לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ

החברה מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל נכסים ופרסום החברה

תחומי עיסוק החברה:

ייזום והשקעות, תכנון, ניהול וביצוע פרוייקטים בתחום התשתיות, הפיתוח והבניה ופרויקטים נוספים בתחום העיר ראש העין. ניהול מערך החניה העירוני, ניהול מערך ה-GIS, ניהול נכסים, יזמויות ופרסום בתחומי העיר.

תיאור התפקיד:

 1. אחריות על נכסי החברה ופרסום מכרזים.

 2. ניהול מערך הפרסום והשילוט בחברה.

 3. איתור וניהול מיזמים עסקיים ברחבי העיר.

 4. ביצוע גבייה משוכרים וזכיינים.

 5. טיפול באזורי התעשייה בראש העין.

 6. ניהול מו"מ מול קבלנים ונותני שירותים.

 7. עבודה בלחץ זמן ובשעות בלתי שגרתיות ונסיעות במסגרת תפקיד.

 8. דיווח וסיוע למנכ"ל החברה ככל שיידרש.

דרישות התפקיד:

 1. ניסיון מצטבר של 3 שנים לפחות, בתחום ניהול נכסים או פיתוח עסקי.

 2. בעל ניסיון לפחות בתפקיד ברשות מוניציפאלית בנושאים כלכליים, מסחריים, משפטיים ניהוליים.

 3. בוגר תואר ראשון בהנדסה או משפטים או ראיית חשבון או מנהל עסקים או כלכלה ממוסד אקדמי מוכר. יתרון לבעלי תואר אקדמי נוסף.

 4. כושר וניסיון בניהול מו"מ עם קבלנים ומוסדות.

 5. ידע במערכות מידע עירוניות בסביבת GIS - יתרון.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים, כושר הבעה מעולה בעברית, בכתב ובע"פ.

כפיפות- למנכ"ל החברה.

תנאי העסקה- שכר בכירים בהתאם לחוזרי מנכ"ל משדר הפנים.            
איוש המשרה, תנאי שכר ומועד תחילת התפקיד- כפוף לאישור משרד הפנים.

היקף המשרה- מלאה.

הערה: המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש למסור ידנית עד יום ראשון ה- 12/5/19 בשעה 12:00 במשרדי החברה כלכלית לראש העין בע"מ רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק קומה 3).

חובה לצרף גם הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה/בחברות העירוניות או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)- ניתן להוריד הטופס באתר החברה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-9383278.

החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של המועמדים וכן הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החברה לרבות באמצעות מבדקי מיון.

 
להורדת נספח להגשת מועמדות לתפקיד - לחצו כאן 

 


 

דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 

דרוש/ה

מנהל כללי של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 

תחומי עיסוק החברה:

נדל"ן, יזום והשקעות, עבודות פיתוח ובינוי למגורים, תעסוקה, מבני ציבור, תיירות וכד`, קידום וניתוח כדאיות לפרויקטים.

תיאור התפקיד:

       א.      אחראי לביצוע מדיניות והחלטות דירקטוריון.

       ב.      גיבוש תכנון מטרות ויעדים בתחומים בהם עוסקת החברה.

       ג.     פיתוח תשתיות, יזום פרויקטים מניבים, ניהול מו"מ עסקי, תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה, עמידה ובקרה על אופן ביצועה.

       ד.      אחריות על תוצאותיה העסקיות של החברה.

דרישות התפקיד- השכלה:

תואר אקדמי בכלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, מנהל ציבורי, או תואר אקדמי אחר, ממוסד מוכר, בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

ניסיון מקצועי:

בעל ניסיון של 4 שנים לפחות באחד מאלה:

       א.   ניהול עסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

     ב. ניסיון לפחות באחד מאלה בכהונה ציבורית, או בתפקיד בשירות ציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, משפטיים ניהוליים.

       ג.    תפקיד ניהולי בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ניסיון בניהול חברה כלכלית או תאגיד עירוני- יתרון.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים, אנגלית ברמה מעולה.

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש מועמדותם בכתב, בצירוף תעודות, קורות חיים, השכלה, ניסיון קודם, המלצות ותעודת יושר (ממשטרת ישראל). מועמדים מתאימים בלבד ייענו.

החברה שומרת על זכותה לבצע הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החברה באמצעות מבדקי מיון. הצעות יש להגיש באופן ידני לחכ"ל, רח` העבודה 11/1 בניין בית יד יצחק קומה 3 ראש העין, עד לתאריך ה- 12/12/2019 בשעה 12:00. פרטים נוספים, ניתן לקבל בטל` 03-9383278. המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

ויו"ר הדירקטוריון
 

 

מכרז מס' 10/19 - בדבר השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

 


 

מכרז מסגרת פומבי מס' 10/19 - בדבר השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העין

 
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 02/19 - בדבר ביצוע עבודות פיתוח למדידה ועבודות בניה ל-4 כיתות גני ילדים במתכונת פאושלית במגרש 510+514 מתחם E בראש העין

 

 

לעיון בחוזה המכרז - לחצו כאן 
לעיון במפרט הטכני - לחצו כאן
לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן
 

 

מכרז פומבי מס' 03/19 - בדבר ייצוב מדרון ברחוב אעלה בתמר בראש העין

 
 
 

מכרז פומבי מס' 04/19 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתיות בראש העין מכרז מסגרת עד 7.5 מיליון ש"ח

 

 

מכרז פומבי מס' 05/19 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתיות בראש העין