מכרזים פעילים
 
 

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת G.I.S

 

 

דרוש מנהל מחלקת GIS לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ


חכ"ל ראש העין מזמינה בזה הגשת הצעות לתפקיד מנהל מחלקת GIS עבור עיריית ראש העין.


תחומי עיסוק החברה:

ניהול וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות, הפיתוח והבניה בתחום העיר ראש העין.


תיאור התפקיד:

 • הכנה, קליטה ותחזוקה של שכבות GIS.

 • עיבודים ותשאולים למידע מרחבי, יצירת דוחות והפקת מפות.

 • סיוע ותמיכה שוטפת בכלל המערכות הממוחשבות במינהל ההנדסה.

 • אפיון דרישות עבור מחלקות העירייה השונות ומתן פתרונות באמצעות מערכת ה GIS

 • ניהול וליווי פרויקטים עירוניים בתחום ה-GIS- הכנת מכרזים, הכנת מפרטים ומעקב אחר עבודת ספקים .

 • הדרכה והטמעה למשתמשים.

 • כל מטלה שתוטל על ידי הממונים.

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה – תואר אקדמי (תואר ראשון) חובה- יתרון משמעותי לבעלי תואר בגיאוגרפיה / מערכות מידע / תעשייה וניהול. תואר שני יתרון.

 • ניסיון מוכח בהפעלת מערכת מידע גיאוגרפית ESRI.

 • ניסיון מוכח בהפעלת מערכות מידע  Autocad  / AutocadMap.

 • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ברשויות מוניציפאליות.

 • ניסיון, ידע והבנה בתחום רישוי ותכנון בבנייה.

 • שליטה מלאה בהפעלת תוכנות OFFICE.

 • היקף המשרה- 100%.

 

 

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש את מועמדותם באופן ידני במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 (בית יד יצחק) בראש העין לא יאוחר מיום חמישי, 20/04/2017 בשעה 12:00. להצעה יש לצרף קורות חיים מפורטים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי והמלצות.

רק מועמדים מתאימים ייענו.

החכ"ל שומרת על זכותה לדרוש הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החכ"ל באמצעות מבדקי מיון.


המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.


בכבוד רב,

מר יצחק בן טוב – מנכ"ל החכ"ל


 

דרוש/ה פקיד/ה למחלקת G.I.S

 

 

דרוש/ה

פקיד/ה למחלקת GIS בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ.

דרישות התפקיד:

 • השכלה- הנדסאי/ת אדריכלות.

 • ניסיון בהפעלת מערכת מידע גיאוגרפית ESRI.

 • ניסיון בהפעלת מערכות מידע  Autocad  / AutocadMap.

 • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בחברות בתחום.

 • שליטה מלאה בהפעלת תוכנות OFFICE.

 • היקף המשרה- בשלב ראשון- 50%.

 • איוש המשרה- מיידי.

 מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש את מועמדותם באופן ידני במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 (בית יד יצחק) בראש העין או באמצעות האימייל (Keren@rosh-haayin.com) לא יאוחר מיום רביעי, 12/04/2017 בשעה 12:00. להצעה יש לצרף קורות חיים מפורטים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון מקצועי והמלצות.

רק מועמדים מתאימים ייענו.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,

מר יצחק בן טוב – מנכ"ל החכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 20/17 - בדבר ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 20/17

בדבר ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 20/17 לביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי עד רחוב יהושוע בן נון  בראש העין. 

 2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ו/או בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג  ג`-1  לפחות.

 3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת הסך של  1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום  27/4/2017 ועד ה- 8.5.17 בין השעות 8:30-14:30.  

 4. ניתן לעיין במסמכים במשרדי החכ"ל.

 5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 11/5/2017  בשעה 12:00     

 6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

 7. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  ה- 30/4/2017 בשעה 11.00 במשרדי החברה הכלכלית לראש העין, רחוב העבודה 11/1 ראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 8/5/2017 בשעה 12:00

 9. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com

   

                                                                                                           _______________________

                                                                                                                     איציק בן טוב

                                                                                                                                        מנכ"ל


 

עדכון מכרז מס' 18/17 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל כ- 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה

 

 

חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

עדכון מכרז מס` 18/17

בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל כ- 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה בראש העין

 

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן : "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה  במתכונת פאושלית בגוש 4274 חלקה 296  בראש העין.

 2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, ברחוב  העבודה 11, א.ת. ישן ראש העין, (בית יד יצחק, קומה שלישית) טל`: 03-9383278, פקס: 03-9381261, החל מיום 23/4/2017 ועד ליום 27.4.2017, בימים א`-ה`, בין השעות: 8:30-14:30, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.

 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

 4. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים  100 בסיווג ג`-1 לפחות ו/או 140 סיוג ג`-1.

 5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק מודפס של כל מסמכי המכרז, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 18/17", זאת עד ליום 10.5.2017 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

 6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

 7. מפגש מציעים יתקיים ביום 23.4.17 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת ההצעה.

 8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 4.5.17 עד שעה 12:00.

 9. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com

   

                                                                                                                                                                                                                                       יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


לעיון בפרוטוקול סיור מציעים - לחצו כאןראה מידע נוסף
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |   |   |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל