מכרזים וקול קורא
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז מסגרת פומבי מס' 16/20- בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין (עד 15.7 מל"ש)

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס` 16/20

בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין (עד 15.7 מל"ש)

1.     החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז מסגרת פומבי מס` 16/20 בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית עד 15.7 מל"ש בראש העין. 

2.     על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 ( כבישים תשתית ופיתוח) ובסיווג ג`-3 לפחות.

3.     את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 (בית יד יצחק) ראש העין. טל`: 03-9383278, החל מיום ראשון 30.8.2020 עד יום חמישי  3/9/2020  בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה הכלכלית www.rosh-haayin.com ובמשרדי החכ"ל החל מיום ראשון 30.8.2020.

4.     את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בצירוף עותק מודפס מכל מסמכי המכרז כולל הזיכרון הנייד שנמסר למציע, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל  וזאת עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 10/9/2020 בשעה 12:00   

5.     אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.     מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  ה- 30.8.2020 בשעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב העבודה 11/1 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים רשות

7.     אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 6.9.2.020 בשעה 12:00


 

                                                                                                        _______________________

                                                                                                                 יאיר אברהם, עו"ד

                                                                                                                         מנכ"ל

לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
 
לעיון בפרוטוקול מפגש קבלנים - לחצו כאן 

 

מכרז פומבי מס' 15/20 - בדבר מתקנים סולאריים

 

 

לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
 
לעיון בסקר גגות בראש העין - לחצו כאן
 
לעיון בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן
 
עדכון:  מועד ההגשה נדחה לתאריך 03/09/2020 בשעה 12:00

 

מכרז פומבי מס' 12/20 - לתפקיד עובד/ת במחלקת G.I.S

 

 

מכרז פומבי מס' 08/2020 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בראש העין

 

 >>   לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
 
>>  להלן עדכון מועדים למכרז: 

      שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 19/5/2020.

     הגשת המכרז עד ליום 31/5/2020.

 
>> לעיון בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן  
 
 

 

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת פרוייקטים

 
 
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל