מכרזים וקול קורא
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז פומבי מס' 09/21 - לתפקיד מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

 
לעיון במודעת הפרסום - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 08/21 - בדבר פינוי והובלת פסולת מאתר תחנת מעבר זמנית בראש העין לתחנת מעבר מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד

 
ל
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
לעיון בפרוטוקול מפגש מציעים - לחצו כאן 

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 07/21 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג'-5 (בלתי מוגן)

 
 
לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
לעיון בפרוטוקול מפגש מציעים - לחצו כאן 

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 06/21 - בדבר ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-5 (בלתי מוגבל)

 
 לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
לעיון בפרוטוקול מפגש קבלנים - לחצו כאן 

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 05/21 - בדבר ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-4 (עד ל-31.445 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

 
 
 לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
לעיון בפרוטוקול מפגש מציעים - לחצו כאן 

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/21 - בדבר ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-3 (עד ל-15.724 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)