מכרזים סגורים - 2020

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כספים

 

 

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת פרוייקטים

 
 
 

מכרז מסגרת 17-20

 
 
  לצפייה בנוסח פרסום לחצו כאן
לצפייה במכרז לחץ כאן
לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן 
 
 
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס` 2 - לחצו כאן 

 

מכרז מסגרת 18-20

 
לצפייה בנוסח פרסום לחץ כאן
לצפייה במכרז לחץ כאן 
לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן 
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן 
 
 
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס` 2 - לחצו כאן  

 

מכרז מסגרת 19-20

 
לצפייה בנוסח פרסום לחץ כאן
לצפייה במכרז לחץ כאן 
לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן  
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן 
 
 
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס` 2 - לחצו כאן  

 

מכרז מסגרת 20-20

 
לצפייה בנוסח פרסום לחץ כאן
לצפייה במכרז לחץ כאן 
לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן  
לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן