מכרז פומבי מס' 07/14

שיפוץ מועדון נוער ברחוב מעודה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 06/14

ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, ומערכות בפסגת טל בראש-העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 04/14

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 13/14

ביצוע עבודות פיתוח וסלילה במרכז הקאנטרי בראש-העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 01/14

אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני כרטיס.

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 40/15

הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק, בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 39/15

ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 33/15

מתן שירותי הסעה (שאטל) מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 31/15

הפעלת בית קפה בבית מרכז המוסיקה ראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 20/15

אספקה, התקנה, אחזקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכויות פרסום על גביהם

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 19/15

ביצוע חיבור רחוב מלאכי לרחוב המסילה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 18/15

ביצוע 4 מבנים: מעגל תנועה צה"ל/שבזי; קירצוף וריבוד רח` מנצורה והסדרת צומת חזון איש/מנצורה ; הסדרת צומת וולפסון/עמוסי ; הרחבת מדרכה ברחוב החמישה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 17/15

ביצוע 2 מבנים: מעגל תנועה מנחם בגין/דן וכן שירותי גריסה ופינוי עודפי עפר במערום בפסגת טל בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 11/15

הרחבת יחידת תשושי נפש ושיפוץ מרכז יום בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 10/15

ביצוע עבודות בניה למועדון נוער מרכז הצעירים בנווה אפק בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 08/15

הסבת חלל המוזיאון במרכז המוסיקה לאולם רב תכליתי בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 04/15

הפעלת שוק עירוני פתוח בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 03/15

ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 19/16

ביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה/עמל א.ת אפק ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 31/16

השלמת רחוב החמישה וחניון לרחוב החמישה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 30/16

הרחבת צומת קיבוץ גלויות נחל רבה ומדרכה ברחוב קיבוץ גלויות ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 29/16

ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח בית ספר בשכונת חורשים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 28/16

ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח גני ילדים בשכונת חורשים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 24/16

יצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות שילה/ז`בוטינסקי ועבודות פיתוח ברחוב החלוץ בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 23/16

ביצוע עבודות גמר ומערכות באולם מופעים קימרלינג בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 22/16

שדרוג רחוב האצ"ל בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 21/16

נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 14/16

הפעלת שני חניונים ציבוריים בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 13/16

תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור וגריסה של פסולת בניין וטיפול בעודפי עפר בעיר ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 12/16

סימון ואזהרה מפני שטח אש באמצעות גדר רשת מגולוונת אוסטרלית בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 11/16

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור- מסגרת שנתית בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 10/16

ביצוע שצ"פ יהודה הלוי עבודות תאורה גינון ופיתוח בעיר ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 06/16

מתן שירותי ניהול דו"חות חניה ודו"חות פיקוח עירוני

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 18/17

ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל כ- 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרזים פומביים מס' 03/17, 04/17, 05/17

בינוי (בשיטת תכנון וביצוע) פאושלי עבודות פיתוח (למדידה)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 31/17

ביצוע עבודות בינוי לקברי מכפלה לבית עלמין בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 28/17

ביצוע עבודות פיתוח תאורה וסלילה לחניון במרכז טל  בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 27/17

ביצוע עבודות בינוי לקברי מכפלה לבית עלמין בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 26/17

ביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 23/17

אספקת מערכת אינטרנטית לקליטת לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 21/17

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 20/17

ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 19/17

התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 09/17

זכות שכירות למבנה משרדי בגודל 110 מ"ר

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 08/17

פיתוח רחוב חג'בי ורחוב צה"ל

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 07/17

ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל 300 מ"ר עבור מינימרקט במתכונת פאושלית

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 14/18

ביצוע התקנת מעליות במוסדות חינוך בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 12/18

ביצוע התקנת מעליות במוסדות חינוך בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 10/18

למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)

שירותים
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 09/18

ביצוע עבודות עפר לצורך הקמת מגרש כדורגל בשכונת נופרים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 07/18

ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח מעונות יום במתחם הקבלנים

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 05/18

הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 04/18

הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 03/18

ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח גני ילדים ובית כנסת מבנה דו קומתי במגרש 206 בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 14/19

ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 11/19

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 06/19

ביצוע עבודות פיתוח למדידה ועבודות בניה ל-4 כיתות גני ילדים במתכונת פאושלית במגרש 510+514 מתחם E בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 05/19

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתיות בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 04/19

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתיות בראש העין מכרז מסגרת עד 7.5 מיליון ש"ח

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 03/19

ייצוב מדרון ברחוב אעלה בתמר בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 02/19

ביצוע עבודות פיתוח למדידה ועבודות בניה ל-4 כיתות גני ילדים במתכונת פאושלית במגרש 510+514 מתחם E בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 10/19

השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 15/20

ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית )PV )בהספק עד 200 קו"ט על גגות ובאתרים בבעלות עיריית ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 08/20

ביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 06/20

הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 03/20

הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
בוטל
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 02/20

הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 16/20

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין (עד 15.7 מל"ש)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 04/20

ביצוע בניה, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור בעיר ראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 20/20

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין -מסגרת שנתית ענף 200 סיווג ג'-4 (עד ל-31.418 מיליון ₪ - לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 19/20

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין -מסגרת שנתית ענף 200 סיווג ג'-3 (עד ל-710.15 מיליון ₪ - לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 18/20

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג '-2 (עד ל-856.7 מיליון ₪ לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 17/20

פינוי והובלת פסולת מאתר תחנת מעבר זמנית בראש העין למטמנה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 01/21

פינוי והובלת פסולת מאתר תחנת מעבר זמנית בראש העין למטמנה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד

שירותים
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 02/21

בדבר ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-1 (עד ל-4.348 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 03/21

ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-2 (עד ל-7.863 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 04/21

ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-3 (עד ל-15.724 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 05/21

ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-4 (עד ל-31.445 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 06/21

ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-5 (בלתי מוגבל)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 07/21

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג'-5 (בלתי מוגן)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 08/21

פינוי והובלת פסולת מאתר תחנת מעבר זמנית בראש העין לתחנת מעבר מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד

שירותים
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 10/21

מפקח פרויקטים

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 09/21

מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
חיפוש חופשי