מכרז פומבי מס' 02/21

בדבר ביצוע עבודות בינוי מוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 100 סיווג ג'-1 (עד ל-4.348 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 10/21

מפקח פרויקטים

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
פעיל

מכרז פומבי מס' 09/21

מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
פעיל
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
חיפוש חופשי