01/11/2021

מכרז מסגרת פומבי מס' 28/21

השכרת שטחים במבנה המנהלת במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
25/11/2021 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
חיפוש חופשי