חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

רחוב ג'ון קנדי

הקמת קו ניקוז וחניון

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ- 2 מיליון ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

לפני ביצוע

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי