הסדרת תנועה

Posted by & filed under .

ביצוע עבודות להסדרת תנועה באזור התעשיה אפק ראש העין

המשך קו סניקה

Posted by & filed under .

המשך קו סניקה בקטע כביש 443 לכיון תחנת איסוף צומת סגולה