אכיפת רכבים נטושים וגרוטאות

בשל תופעה נרחבת בעיר של הזנחת רכבים וסחר ברכבים, תוך גרימת מפגעי סביבה ומצוקת חניה, רשות החניה מבצעת אכיפת רכבים נטושים וגרוטאות, החל משלב מתן קנסות ועד לגרירת רכבים אלו.

חיפוש חופשי