פיתוח עסקי

עמדות טעינה לרכב חשמלי

החברה הכלכלית, בתיאום עם עיריית ראש העין ומשרד האנרגיה החלה פריסה של עמדות טעינה לרכב חשמלי ברחבי העיר. בשלב הראשון נפרסות 13 עמדות טעינה כפולות. בעתיד ובהתאם לביקוש ולצרכי התושבים, יותקנו ברחבי העיר עמדות נוספות. האחריות על תפעול העמדות הינה ע"י הזכיין חברת מילגם.

גגות סולאריים

במסגרת מאמץ העיר להתקדם להתייעלות אנרגטית, חשיבה ירוקה ופיתוח איכות הסביבה, החברה הכלכלית, בתיאום עם עיריית ראש העין, פועלת להצבת פנלים סולאריים על כ-50 מבני ציבור ברחבי העיר עם נפח ייצור של 5 מגה חשמל. במסגרת הפרויקט יונחו פאנלים סולאריים על גג מבנה העירייה, בתי ספר, מתחמי גני ילדים, יקורו חניונים.

לקריאה נוספת על קרינה בתדרי רשת החשמל באתר איכות הסביבה


אישור מכון צומת על אי חילול שבת

מכתב מנכלים-משרד הבריאות-הגנת הסביבה-והאנרגיה-התקנה על מוסדות חינוך

עמדת המשרד להגנת הסביבה בנוגע לקרינה ממערכות פוטו-וולטאיות 

המשרד להגנת הסביבה- מערכת פוטו-וולטאית על גג מוסד חינוך-שאלות ותשובות 

רכב שיתופי

כשירות לתושבים, החברה הכלכלית, בתיאום עם עיריית ראש העין, פרסה ברחבי העיר 8 רכבים שיתופיים אשר יאפשרו לתושבי העיר להשתמש ברכב בהשכרה שעתית / חצי יומית / יומית, באמצעות אפליקציה. את הרכבים יציבו חברות שלמה סיקסט וסיטי קאר.

אתר ניסיוני לרכב אוטונומי

כחלק מהתפתחותה של העיר ורצונה לעמוד בקו הראשון של הקידמה וחדשנות, הקצתה עיריית ראש העין באמצעות החברה הכלכלית שטח במתחם C בפסגות אפק, אשר בשיתוף עם חברת נתיבי איילון משמש כשטח ניסיון לרכב אוטונומי ולפיתוחים טכנולוגיים בתחום הרכב.

חיפוש חופשי