החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ התאגדה ונרשמה ברשם החברות ביום ה- 16 ליוני 1989 (ט"ו בסיוון תשמ"ט). החברה הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית ראש-העין ומשמשת כזרוע התכנונית, ניהולית וביצועית של העיר. החברה מהווה גורם יזמי מוביל לפרויקטים בעיר וזאת תוך שיתוף פעולה עם העירייה וגורמים ממשלתיים כגון, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, מינהל מקרקעי ישראל ואחרים.

הקודם
הבא

החזון שלנו כחברה

“ארגון מקצועי המהווה זרוע ביצוע של עיריית ראש העין, לניהול פרויקטים ביעילות ובזמני תגובה מהירים בתחום תכנון ובניית מבני ציבור, פיתוח תשתיות ומיזמים כלכליים לרווחת תושבי העיר”

ה״אני מאמין״ שלנו

להוביל את החברה לצמיחה עסקית לרווחת תושבי העיר.
לשאוף למצוינות במקומות בהם אנחנו הכי טובים, בהם יש את הלהט והתשוקה העסקית לפעול.
לסגל לחברה סטנדרטים גבוהים בכל תחומי פעילותה.
להמשיך להוביל את הפרויקטים ההנדסיים והכלכליים בעיר בצורה מקצועית ויעילה.
לבצע התאמה ארגונית ובניית צוות מוביל להתמודדות עם האתגרים והמשימות העתידיות של החברה.
לסגל בחברה תרבות של משמעת, מחויבות ועמידה בלוחות זמנים.
לקיים אמונה בלתי מעורערת בדרך, ולהוביל את החברה להישגים ועצמאות כלכלית.

מטרותיה העיקריות של החברה

כפי שרשומות במסמך ההתאגדות

ליזום, לתכנן, להכין ולערוך תוכניות לפיתוח הכלכלי של ראש העין ובכלל זה תוכניות בינוי ערים, תוכניות למפעלים תעשייתיים ומסחריים. תוכניות למרכזי חרושת ומלאכה, מסחר, תיירות, חינוך בלתי פורמאלי, תרבות, תחבורה, נופש ובידור, תוכניות לשכונות מגורים, קריות אומנים ומרכזי ספורט.

לעסוק, לטפל, לבנות, לפתח, לממן, לפקח, לנהל ולהחזיק מפעליים תעשייתיים ומסחריים, מרכזי חרושת ומלאכה, מרכז מסחר, תיירות, חינוך בלתי פורמאלי, תרבות, תחבורה, נופש ובידור, שכונות מגורים, קריות אומנים ומרכזי ספורט וכל עסק, מפעל מרכז או ציוד אחר שיש בו כדי לסייע לפיתוחה הכלכלי של ראש העין.

תחומי הפעילות

פיתוח תשתיות
עירוניות

ניהול רשות החניה וחניונים

קידום פרוייקטים עירוניים ומרחביים

קידום יוזמות וייזמויות

הפעלת שוק ראש העין

שילוט וריהוט רחוב

בעלי תפקידים בחברה

יאיר אברהם, עו״ד

מנכ״ל

03-9383278 שלוחה 4
yair@rosh-haayin.com

מרק קנדל, אינג`

מהנדס

03-9383278 שלוחה 1

כרמית ישעיהו, רו"ח

מנהלת כספים

 03-9383278 שלוחה 3
carmit@rosh-haayin.com

יניב אוהב-ציון

מנהל רשות החניה

 03-9012628
parking@rosh-haayin.com

עוזי פרחי

מנהל נכסים

uzi@rosh-haayin.com

נריה צדוק

מנהל פרויקטים

neria@rosh-haayin.com

חני חדד

מנהלת רכש, התקשרויות ומשאבי אנוש

hani@rosh-haayin.com

Tabs

יאיר אברהם, עו״ד

מנכ״ל

03-9383278 שלוחה 4
yair@rosh-haayin.com

מרק קנדל, אינג`

מהנדס

03-9383278 שלוחה 1

כרמית ישעיהו, רו"ח

מנהלת כספים

 03-9383278 שלוחה 3
carmit@rosh-haayin.com

יניב אוהב-ציון

מנהל רשות החניה

 03-9012628
parking@rosh-haayin.com

עוזי פרחי

מנהל נכסים

uzi@rosh-haayin.com

נריה צדוק

מנהל פרויקטים

neria@rosh-haayin.com

חני חדד

מנהלת רכש, התקשרויות ומשאבי אנוש

hani@rosh-haayin.com

מר רז שגיא

ראש העיר ויו"ד הדירקטוריון

מר משה לורברבום

מהנדס העיר וחבר דירקטוריון

מר רחבעם חיים, רו"ח

גזבר העירייה וחבר דירקטוריון

גב` סיגל טל לוי, עו"ד

דח"צית וחברת דירקטוריון

מר איתי ונה

חבר מועצה וחבר דירקטוריון

מר איתן תם, עו"ד

חבר מועצה וחבר דירקטוריון

ועדת כח אדם

מר יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל החברה הכלכלית ויו"ר הוועדה

מר רחבעם חיים, רו"ח

גזבר העירייה וחבר וועדה

גב` סיגל טל לוי, עו"ד

דח"צית וחברת וועדה

ועדת מכרזים

מר רז שגיא

ראש העיר ויו"ר הוועדה

מר משה לורברבום

מהנדס העיר וחבר וועדה

מר יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל החברה הכלכלית וחבר וועדה

ועדת ביקורת

מר רחבעם חיים, רו"ח

גזבר העירייה וחבר וועדה

עו"ד רם תורן

יועמ"ש

רו"ח אחמד אכתילאת

רו"ח

עו"ד אריה ברסקי

מבקר פנים

דבר יו״ר הדירקטוריון

תושבות ותושבים יקרים,

החברה הכלכלית לראש העין יוזמת, מקדמת ומובילה פרויקטים תכנוניים בעיר לרווחת התושבים. החברה משכירה מתחמים בתחומים רבים: חינוך, תעשייה ומסחר, תחבורה, תרבות, בילוי ופנאי ועוד.

החכ"ל מפתחת ומשדרגת תשתיות בכל העיר לצורך קליטת אלפי תושבים חדשים.

תודתי לדירקטוריון החברה, למנכ"ל החברה – עו"ד יאיר אברהם ולעובדי החברה על העשייה המקצועית העניפה.

בברכה,

רז שגיא

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

מר רז שגיא

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

דבר מנכ"ל החברה

יאיר מנכל החברה
יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל החברה הכלכלית לראש העין

החברה הכלכלית לראש העין הוקמה בשנת 1989 כתאגיד עירוני שיהווה זרוע ביצועית של עיריית ראש העין, לקידום פרויקטים בתחום הייזום, הבינוי והפיתוח, מתוך ראייה עסקית ופיתוח כלכלי אורבני, ובהתאם למדיניות הנהלת העיר ויו”ר החברה והדירקטוריון.

החברה פועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשיתוף פעולה מלא עם כל אגפי העירייה ועם כלל הגורמים הרלוונטיים ומאופיינת ביכולת ביצוע מהיר, יעיל ואיכותי תוך עמידה בלו”ז ומסגרת תקציבית מוגדרים.
החברה הכלכלית משמשת גם כחברה יזמית הפועלת למימוש הפוטנציאל הכלכלי הגלום בנכסי העיר. בתחום זה, מקדמת החברה מספר פרויקטים משמעותיים אשר עתידים להניב הכנסות משמעותיות לעירייה ולחברה ולתרום לרווחת תושבי העיר.

כחברה צעירה, האתגר הגדול ביותר של החברה הכלכלית היה, ועודנו, ייצובה ומיצובה של החברה ככוח מוביל בקידום הפיתוח וכלכלת העיר. על החברה להמשיך להוכיח מדי יום כי היא נכונה להתמודד בכל אתגר או משימה שיוטלו עליה לטובת פיתוח העיר ורווחת התושבים. כמנכ"ל החברה, אני גאה לנהל את הפרויקטים המרכזיים בעיר ולהיות חלק מהיסטוריה של פיתוח הנעשית בעיר בהיקפים חסרי תקדים.

בברכה,
יאיר אברהם, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לראש העין.

חיפוש חופשי