מידע גיאוגרפי

תפקידי המחלקה

GIS הפעלת מערכת עירוניות מבוססות שרת בענן הכוללת אתר לעובדים, אתר לתושבים, מודול ייעודי קרקעומודול תנועה ותמרור.

קליטה, תחזוקה ועדכון של המידע ב- GIS.

קליטת צילומי אויר ומיפוי פוטוגרמטרי של תחום העיר.

הפקת דוחות ומפות, ביצוע שאילתות ותחקורים של מידעבמערכת.

איפון צרכי יחידות העירייה בתחם ה- GIS ומתן מענה לכך.

סיוע והדרכה לעובדים בשימוש במערכת ה- GIS.

סריקת ארכיב
הוועדה המקומית.

סיוע מקצועי לסקר
עברות בנייה.

חיפוש חופשי