פרוייקטים

תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
שוק עירוני
שוק עירוני
מגרש 102
הקמת מגרש כדורגל
מגרש 102
הקמת מגרש כדורגל
שצפ מלכי ישראל
ביצוע עבודות תאורה, גינון, ריצוף, מגרשי ספורט.
שצפ מלכי ישראל
ביצוע עבודות תאורה, גינון, ריצוף, מגרשי ספורט.
שיפוץ מכללה
ביצוע עבודות איטום, גינון.
שיפוץ מכללה
ביצוע עבודות איטום, גינון.
רחוב קיבוץ גלויות
ביצוע עבודות של השלמת ריצופים וסלילת מדרכות.
רחוב קיבוץ גלויות
ביצוע עבודות של השלמת ריצופים וסלילת מדרכות.
רחוב חתוכה
ביצוע עבודות תאורה, בזק, ניקוז, מים, ריצוף, סלילה וגינון.
רחוב חתוכה
ביצוע עבודות תאורה, בזק, ניקוז, מים, ריצוף, סלילה וגינון.
רכב שיתופי
רכב שיתופי
שיפוץ בית הכנסת "שערי צדק" של העדה ההודית
שיפוץ בית הכנסת "שערי צדק" של העדה ההודית
שיפוץ בית הכנסת "שערי צדק" של העדה ההודית
שיפוץ בית הכנסת "שערי צדק" של העדה ההודית
הקמת מסוף תחבורה
הקמת מסוף תחבורה
שידרוג היכל התרבות
הריסת האולם החדש והקמת היכל תרבות חדש עם 600 מקומות ישיבה ,חדרי שחקנים, בית קפה ופאויה לארועים
שידרוג היכל התרבות
הריסת האולם החדש והקמת היכל תרבות חדש עם 600 מקומות ישיבה ,חדרי שחקנים, בית קפה ופאויה לארועים
חיפוש חופשי