כוח אדם ומשרות

סטטוס משרה

פעיל
תיאור המשרה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן: "החברה"( הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית ראש העין.
החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מהנדס החברה.

 

פרסום מכרז מהנדס חברה

הצהרה על קרובי משפחה 

דרישות התפקיד
תיאור המשרה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן: "החברה"( הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית ראש העין.
החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ"ל.

למסמכי המשרד

דרישות התפקיד
 • ניהול והפעלת לשכת מנכ"ל החברה, לרבות ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת המנכ"ל.
 • ניהול תוכנית הפעילויות של המנכ"ל ומיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת המנכ"ל.
 • ריכוז חומר ומידע למנכ"ל ל קראת ובעקבות דיונים בהם הוא נוכח.
 • מתן שרותי מזכירות לרבות ניהול יומן, תאום פגישות, מענה לפניות ט לפוניות, ניהול ומיון דואר, הדפסות וכיו"ב.
 • סיוע אדמיניסטרטיבי למנכ"ל החברה לקידום ענייני החברה בהתאם להנחיות המנכ"ל.
 • איסוף מידע ופנייה לגורמים רלבנטיים בתוך ומחוץ לחברה, לצורך סיוע למנכ"ל בקבלת החלטות.
 • מעקב אחר פעולות אגפי החברה לצורך דיווח למנכ"ל, לרבות קבלת עדכונים ממנהלי האגפים בחברה.
 • הכנת דוחו"ת לצורך מיפוי ובקרה על פעולות החברה.
 • מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הק שורים לעבודת המנכ"ל.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
תיאור המשרה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית ראש העין.
החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ"ל.

 

למסמכי המכרז

הצהרה על קרובי משפחה

 

 

דרישות התפקיד
 • ניהול והפעלת לשכת מנכ"ל החברה, לרבות ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת המנכ"ל.
 • ניהול תוכנית הפעילויות של המנכ"ל ומיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת המנכ"ל.
 • ריכוז חומר ומידע למנכ"ל ל קראת ובעקבות דיונים בהם הוא נוכח.
 • מתן שרותי מזכירות לרבות ניהול יומן, תאום פגישות, מענה לפניות ט לפוניות, ניהול ומיון דואר, הדפסות וכיו"ב.
 • סיוע אדמיניסטרטיבי למנכ"ל החברה לקידום ענייני החברה בהתאם להנחיות המנכ"ל.
 • איסוף מידע ופנייה לגורמים רלבנטיים בתוך ומחוץ לחברה, לצורך סיוע למנכ"ל בקבלת החלטות.
 • מעקב אחר פעולות אגפי החברה לצורך דיווח למנכ"ל, לרבות קבלת עדכונים ממנהלי האגפים בחברה.
 • הכנת דוחו"ת לצורך מיפוי ובקרה על פעולות החברה.
 • מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הק שורים לעבודת המנכ"ל.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
חיפוש חופשי