כוח אדם ומשרות

סטטוס משרה

פעיל
תיאור המשרה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן: "החברה"( הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית ראש העין.
החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ"ל.

למסמכי המשרד

דרישות התפקיד
 • ניהול והפעלת לשכת מנכ"ל החברה, לרבות ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת המנכ"ל.
 • ניהול תוכנית הפעילויות של המנכ"ל ומיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת המנכ"ל.
 • ריכוז חומר ומידע למנכ"ל ל קראת ובעקבות דיונים בהם הוא נוכח.
 • מתן שרותי מזכירות לרבות ניהול יומן, תאום פגישות, מענה לפניות ט לפוניות, ניהול ומיון דואר, הדפסות וכיו"ב.
 • סיוע אדמיניסטרטיבי למנכ"ל החברה לקידום ענייני החברה בהתאם להנחיות המנכ"ל.
 • איסוף מידע ופנייה לגורמים רלבנטיים בתוך ומחוץ לחברה, לצורך סיוע למנכ"ל בקבלת החלטות.
 • מעקב אחר פעולות אגפי החברה לצורך דיווח למנכ"ל, לרבות קבלת עדכונים ממנהלי האגפים בחברה.
 • הכנת דוחו"ת לצורך מיפוי ובקרה על פעולות החברה.
 • מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הק שורים לעבודת המנכ"ל.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
תיאור המשרה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית ראש העין.
החברה מזמינה מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ"ל.

 

למסמכי המכרז

הצהרה על קרובי משפחה

 

 

דרישות התפקיד
 • ניהול והפעלת לשכת מנכ"ל החברה, לרבות ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת המנכ"ל.
 • ניהול תוכנית הפעילויות של המנכ"ל ומיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת המנכ"ל.
 • ריכוז חומר ומידע למנכ"ל ל קראת ובעקבות דיונים בהם הוא נוכח.
 • מתן שרותי מזכירות לרבות ניהול יומן, תאום פגישות, מענה לפניות ט לפוניות, ניהול ומיון דואר, הדפסות וכיו"ב.
 • סיוע אדמיניסטרטיבי למנכ"ל החברה לקידום ענייני החברה בהתאם להנחיות המנכ"ל.
 • איסוף מידע ופנייה לגורמים רלבנטיים בתוך ומחוץ לחברה, לצורך סיוע למנכ"ל בקבלת החלטות.
 • מעקב אחר פעולות אגפי החברה לצורך דיווח למנכ"ל, לרבות קבלת עדכונים ממנהלי האגפים בחברה.
 • הכנת דוחו"ת לצורך מיפוי ובקרה על פעולות החברה.
 • מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הק שורים לעבודת המנכ"ל.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
חיפוש חופשי