קול קורא לתושבים המעוניינים בהקמת מרחב מוגן בנכס הפרטי

קול קורא לתושבים המעוניינים בהקמת מרחב מוגן בנכס הפרטי

החכ"ל מובילה מיזם זה על מנת לחסוך בצורה משמעותית עליות לתושבים שיקימו מרחב מוגן

בביתם באופן פרטי. יתרון הכמות יסייע לצמצם עליות ויבטיח ביצוע באמות מידה גבוהות ואיכותיות באמצעות

קבלנים מורשים וע"פ הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

*הרישום הינו למטרת בדיקת ייתכנות והענות התושבים למיזם.

    חיפוש חופשי