חוק עזר לראש העין

לצפייה בחוק עזר לראש העין (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ח 1998 לחצו כאן
נוסח חוק העזר מובא לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות.

חיפוש חופשי