מדיניות אכיפה

מדיניות לאכיפת עבירות חניה – עדכון לשנת 2023

 

1.      מוצגת להלן מדיניות עירונית לאכיפת עבירות חניה בעיר, בהתאם להוראות  חוק העזר לראש העין "העמדת רכב וחנייתו (התשנ"ח-1998)",

כפי שגובשה ע"י הלשכה המשפטית, אגף הביטחון, מחלקת התחבורה ורשות החניה, וכפי שאושרה ע"י ראש העיר ומנכ"ל העירייה.

 

2.      מטרות מדיניות האכיפה הן:

2.1.   לשקף לציבור את פעולות אכיפת עבירות החניה בעיר.

2.2.   לתרום להגברת בטיחות הנהגים והולכי הרגל ברחבי העיר בכלל ובקרבת מוסדות חינוך, מרכזי מסחר וציבור בפרט.

 

3.      להלן פירוט המדיניות:

 

3.1.              אזורי אכיפה

מבוצעת אכיפה מלאה, של כלל סעיפי העבירה שבחוק, בכל רחבי העיר.

 

3.2.              איסור חניה בצמתים ובמעברי חציה בכל העיר מבוצעת אכיפה מוגברת.

 

3.3.              איסור חניה על מדרכות

לא תתאפשר חניה על מדרכות בכל רחבי העיר ובכל שעות היממה, גם לא שני גלגלים על המדרכה,

למעט במקומות בהם אושר הדבר ע"י תמרור וסימון כדין.

 

3.4.              איסור חניית רכבים המוצעים למכירה ושרישיונם אינו בתוקף

מבוצעת אכיפה מוגברת, בעיקר כלפי רכבים הנחזים כנטושים וכגרוטאות בכל רחבי העיר ברשות הרבים.

אכיפה זו היא במקביל להפעלת סמכויות גרירה ופינוי רכבים הנחזים להיות נטושים או גרוטאות.

 

3.5.               איסור חניה שלא בתחום סימון תאי חניה

מבוצעת אכיפת חנית רכבים שלא בתחום סימון תאי חניה.

 

3.6.              חניית נגררים, נתמכים וקרוואנים

החניה תתאפשר אך ורק במקומות מסוימים, בהתאם להוראות השילוט המקומי ובהתאם להוראות הבאות:

3.6.1.          החניה תבוצע ללא הפרעה או סכנה לתנועת רכבים והולכי רגל.

3.6.2.          לא תותר חניה לנגררים שרישיונם אינו בתוקף.

3.6.3.          לא תותר חניה לנגררים שאינם בשימוש והנחזים כנטושים.

3.6.4.          לא תותר חניית קרוואנים ונגררים המיועדים למגורים.

3.6.5.          חל איסור לקשור נגררים, נתמכים וקרוואנים לעמודי תאורה, עמודי חשמל, עמודי תמרור, גדרות וכדומה.

הרשימה העדכנית של המקומות תפורסם באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לראש העין,

בכתובת: wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

3.7.              חניית רכבים כבדים שמשקלם הכולל מעל 10 טון

החניה מותרת בחניונים ציבוריים מסוימים, ובהתאם להוראות השילוט המקומי. הרשימה העדכנית של החניונים מפורסמת באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לראש העין,

בכתובת: wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com.

 

3.8.              חניה ליד ברזי כיבוי אש

לא תיאכף חניה ליד ברזי כיבוי אש, גם אם החניה מסומנת באדום/לבן, למעט ליד רחבות כיבוי אש (המסומנת במעטפת).

 

3.9.               חניה חלקית בתחום סימון אבני שפה אדום/לבן ואפור, או בתחום סימון אבני שפה כחול/לבן ואפור

אם חלק מהרכב חונה בכחול/לבן (ללא תשלום וללא תו תושב בתוקף) וחלק באפור; או חלק באדום/לבן וחלק באפור; כאשר רוב הרכב חונה כדין ומיעוטו (לא יותר משליש הרכב) חונה בניגוד לחוק, לא תבוצע אכיפה, ובתנאי שהחניה אינה על מעבר חציה ו/או אינה מהווה מפגע בטיחותי ו/או אינה חוסמת שדה ראיה, ובתנאי שהחניה לא מהווה הפרעה או סכנה.

 

3.10.           חניית אוטובוסים

החניה תתאפשר במקומות ובמקרים הבאים:

3.10.1.           חניית אוטובוסים של תחבורה ציבורית (חברת "אפיקים") תתאפשר במסופים ובכל המקומות שהוגדרו  לפי תמרור. הרשימה העדכנית של המסופים תפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

3.10.2.           חניה למשך חצי שעה, במקומות בהם הרוחב בין שפת הכביש לנתיב הנסיעה עולה על 2.5 מטרים, ובתנאי שהאוטובוס חונה כחוק, ואינו מהווה מפגע בטיחותי או סביבתי ואינו מוּנע.

3.10.3.           חניה בחניונים שבהם הותרה חניית רכב כבד (שמשקלו הכולל מעל 10 טון), ובהתאם להוראות השילוט המקומי. הרשימה העדכנית של החניונים מפורסמת באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לראש העין, בכתובת: wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com.

 

3.11.           שדרות בן גוריון

לא מבוצעת אכיפת חניה אסורה על הנתיב שמיועד בעתיד לשימוש כנתיב תחבורה ציבורית, ובהתאם להוראות הבאות:

3.11.1.               החניה תתבצע במקביל למדרכה, לא תבלוט לכביש ולא תהווה מפגע בטיחותי.

3.11.2.               לא תותר חניה לרכב המוצע למכירה, לרכב שרישיונו פקע, לרכב נטוש ולגרוטאה.

 

3.12.           זמני אכיפה

3.12.1.           האכיפה מבוצעת 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

3.12.2.           בימי שבת ובימי חג לא תבוצע אכיפה, אלא במקרים המהווים סיכון בטיחותי, לרבות חניה על המדרכה, או כאשר מדובר בהפרעה לתנועה.

 

4.      שקיפות – מדיניות האכיפה מפורסמת באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לראש העין ובאתר העירייה.

 

5.      מדיניות אכיפה זו תיבחן מעת לעת ונתונה לשינויים (ככל ויהיו שינויים המדיניות החדשה תפורסם).

 

6.      אין במדיניות זו כדי לתת פטור מחניה בניגוד להוראות הדין. הפרסום דנן הינו לצורך ידיעת הציבור ואינו מחליף את הוראות החוק ואת הוראות השילוט המקומי. בכל מקום של סתירה, הוראות החוק והוראות השילוט המקומי הם הקובעים.  אנא הקפידו לחנות כחוק.

 

מותרת חניית רכבים כבדים במקומות הבאים בלבד ובהתאם להוראות השילוט המקומי:

 

מיקום הערות
רח' נתן שאול מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון ללא הגבלה.
רח' החמישה פינת המתמיד מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון למעט משאיות זבל, ללא הגבלה
רח' הלח"י פינת שבזי מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון
משעה 17:00 עד 07:00 למחרת.
רח' הרב עובדיה יוסף פינת יהושע בן-נון מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון
בימים א' עד ה' מהשעה 17:00 עד 06:00 למחרת
ובימי ו' ומועדים מהשעה 15:00 עד יום א' בשעה 06:00
רח' שילה 21 מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון
בימים א' עד ה' מהשעה 19:00 עד 07:30 למחרת ובימי ו' ומועדים עד מוצאי שבת / חג
רח' גרטי וקרל קורי מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון למעט משאיות זבל, ללא הגבלה
רח' יהושע בן-נון פינת שלום מנצורה מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 4.5 טון ועד 10 טון
בימים א' עד ה' מהשעה 17:00 עד 06:00 למחרת
ובימי ו' ומועדים מהשעה 15:00 עד יום א' בשעה 06:00
רח' מנחם בגין מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון
מהשעה 19:00 עד 07:00 למחרת.
רח' חותמי המגילה פינת הרש"ש מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל עד 10 טון ללא הגבלה.
רח' גרטי וקרל קורי מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון למעט משאיות זבל, ללא הגבלה
בין רח' החלוץ לרח' רש"י 122 מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל מעל 10 טון למעט משאיות זבל, ללא הגבלה
רח' שילה 74 מותרת חניה לרכב שמשקלו הכולל עד 10 טון
ללא הגבלה

 

מותרת חניית נגררים וקרוואנים במקומות הבאים בלבד ובהתאם להוראות השילוט המקומי:

  • מגרש ברח' שילה 74
  • מגרש בין רח' רש"י 120 לרח' החלוץ
  • מגרש שצמוד לאצטדיון הכדורגל (רח' יחיאל סנדרוב פינת אריאל שרון)
  • במגרשים שברחוב האצ"ל.

 

הפרסום דנן הינו לצורך ידיעת הציבור ואינו מחליף את הוראות החוק ואת הוראות השילוט המקומי. בכל מקום של סתירה, הוראות החוק והוראות השילוט המקומי הם הקובעים.  אנא הקפידו לחנות כחוק.

חיפוש חופשי