שילוט ופרסום

החברה הכלכלית מנהלת את כל תחום הפרסום על שלטי חוצות (בילבורדים) באמצעות חברת מבט ראשון.
ברחבי העיר פזורים מעל ל-20 שלטי חוצות.

Tabs

החברה הכלכלית מנהלת את כל תחום הפרסום על שלטי חוצות (בילבורדים) באמצעות חברת מבט ראשון.
ברחבי העיר פזורים מעל ל-20 שלטי חוצות.

החברה הכלכלית מנהלת את תחום הפרסום על עמודורים באמצעות חברת טקסימדיה.
העמודור הינו עמוד עם שלטי שמות רחובות שעליו מותקן מתקן מואר מרובע לפרסום.

עדכון בנושא הסדרת חניה בתשלום סביב מרכז שפיר
עדכון בנושא הסדרת חניה בתשלום סביב מרכז שפיר

החברה הכלכלית מנהלת את כל תחום הפרסום על שלטי חוצות (בילבורדים) באמצעות חברת מבט ראשון.
ברחבי העיר פזורים מעל ל-20 שלטי חוצות.

חיפוש חופשי