13/02/2023

מכרז 12.23- הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים

מכרז 12.23- הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
26/02/2023 בשעה17:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
06/10/2022

מכרז 13/22

לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני בילבורד בראש העין ולמתן זכות פרסום על גביהם

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
21/11/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
07/04/2022

מכרז פומבי מס' 22/8

הזמנה להציע הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
28/04/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
15/03/2022

פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
31/03/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
09/08/2021

מכרז פומבי מס' 13/21

מכרז פומבי מס' 13/21

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
29/08/2021 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
01/07/2021

מכרז פומבי מס` 18/21

מתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר" וחשב שכר עבור החברה

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
05/07/2021 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
01/07/2021

מכרז פומבי מס` 17/21

למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
01/07/2021 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
חיפוש חופשי