קול קורא למתן שירותי ייעוץ, הפקה, ותוכן לשבוע חדשנות ויזמות בנושא אוטו טק ותחבורה חכמה בראש העין

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת חברות הפקה ו/או מארגני כנסים ו/או חברות תוכן להציע הצעות בדבר תכנון, הפקה והוצאה לפועל של שבוע חדשנות ויזמות בנושא אוטו טק ותחבורה חכמה.
 2. אופי השירות הנדרש:
  • שירותי ייעוץ, הפקה, יצירת תכנים והתאמתם למתחמי המסחר בעיר.
  • ליווי כלל הפעילות המתוכננת והוצאת האישורים המתאימים בהתאם לדרישות הרשות.
  • מתן מענה לכל שירות וייעוץ רלוונטיים שיידרשו במהלך ההקמה, הניהול ויצירת התוכן בהתאם לצרכי הרשות לרבות שיווק ופרסום הפעילות.
  • הכנת פעילויות מותאמות אוכלוסייה בהתאם לדרישות הרשות.
  • גיוס חסויות, בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.
 3. אופן ההגשה:
  • על המציע לשלוח פרוגרמה ראשונית בה יתאר את הצעתו לאופי האירוע, הפעלתו, התכנים המוצעים והעלויות הצפויות.
  • על המציע לפרט את ניסיונו בתחום בצירוף דוגמאות לאירועים שהופקו על ידו בעבר.
 4. ניתן לבקש הבהרות עד ליום שני ה- 2/8/2021 בשעה 12:00 באמצעות כתובת המייל:

ido@rosh-haayin.com

 1. את ההצעות יש להגיש לכתובת המייל:ido@rosh-haayin.com עד ליום שלישי ה- 10/8/2021 בשעה 14:00.
 2. ההצעה הזוכה תיבחר תוך התרשמות הרשות מפרוגרמת המציע והתחשבות בניסיונו.

                        בברכה,

יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

10/08/2021

בשעה

14:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

עיקרי התקשרות

תנאי השתתפות

הבהרות

קול קורא נוספים

קול קורא נוספים

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של החברה

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

26/01/2023

בשעה
12:00

קבצים מצורפים

|

שם הקובץ-

קול קורא – בקשה לקבלת מידע להקמת קיוסק/ בית קפה/ מסעדה במתחם האגם ראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

בשעה

קבצים מצורפים

|

שם הקובץ-

חיפוש חופשי