שירותים בקליק

תו חניה לתושב

לתשומת לבכם,
הפטור מתשלום אגרת חנייה יתאפשר בכפוף להימצאות תו תושב בתוקף על שמשת הרכב ובכפוף להוראות השילוט המקומי.

הגשת מסמכים נדרשים

תושב העומד בקריטריונים שפורטו, ימלא טופס בקשה מקוון ויגיש את המסמכים הבאים באמצעות המערכת האינטרנטית שבכתובת:www.metropark.co.il 
או באמצעות דוא"ל: tavrosh@milgam.co.il

1. צילום תעודת זהות (כולל ספח) של התושב.
2. תושב שגר בשכירות יציג צילום חוזה שכירות בתוקף.
3. צילום רישיון נהיגה בתוקף של התושב.
4. צילום רישיון רכב בתוקף על שם התושב.
5. תושבים שברשותם רכב ממקום עבודה יציגו אישור חתום ע"י: רו"ח של החברה או מנהל הכספים של החברה, או מחלקת תשלומים בצה"ל.
6. תושבים שברשותם רכב שכור יציגו צילום של אישור מחברת השכרה או ליסינג.

קבלת תווי תושב

תושבים להם אושרה הבקשה יקבלו הודעה. התווים יישלחו בדואר לתושבים.

תנאים מצטברים לזכאות לתו

1. תושב העיר שכתובתו מעודכנת במשרד הפנים או תושב הגר בשכירות בעל הסכם שכירות בתוקף.
2. תושב העיר בעל רישיון נהיגה בתוקף.
3. בעל רכב פרטי או מסחרי או מונית, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 4 טון בלבד.

תוקף התו

התו הינו בתוקף לשלוש שנים מיום הנפקתו, פרט למקרים הבאים:
1. לתושב הגר בשכירות – התו יהיה בתוקף עד תום תקופת השכירות או שלוש שנים מיום הנפקת התו (המוקדם מבניהם).
2. לתושב שבבעלותו רכב ליסינג או שכור – התו יהיה בתוקף עד תום תקופת הליסינג / השכירות או שלוש שנים מיום הנפקת התו (המוקדם מבניהם).

חריגים

ניתן להגיש בקשות חריגות לתו תושב, במקרים בהם תושב/ת העיר משתמש/ת ברכב שבבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. את הבקשה ניתן להגיש לרשות החניה

 (לכתובת דוא"ל: parking@rosh-haayin.com ) בצירוף תצהיר עו"ד ויחד עם יתר המסמכים הנדרשים. 

לסיוע פרטני – ניתן לפנות לרשות החניה.

Tabs
תו חניה לתושב

לתשומת לבכם,
הפטור מתשלום אגרת חנייה יתאפשר בכפוף להימצאות תו תושב בתוקף על שמשת הרכב ובכפוף להוראות השילוט המקומי.

הגשת מסמכים נדרשים

תושב העומד בקריטריונים שפורטו, ימלא טופס בקשה מקוון ויגיש את המסמכים הבאים באמצעות המערכת האינטרנטית שבכתובת:www.metropark.co.il 
או באמצעות דוא"ל: tavrosh@milgam.co.il

1. צילום תעודת זהות (כולל ספח) של התושב.
2. תושב שגר בשכירות יציג צילום חוזה שכירות בתוקף.
3. צילום רישיון נהיגה בתוקף של התושב.
4. צילום רישיון רכב בתוקף על שם התושב.
5. תושבים שברשותם רכב ממקום עבודה יציגו אישור חתום ע"י: רו"ח של החברה או מנהל הכספים של החברה, או מחלקת תשלומים בצה"ל.
6. תושבים שברשותם רכב שכור יציגו צילום של אישור מחברת השכרה או ליסינג.

קבלת תווי תושב

תושבים להם אושרה הבקשה יקבלו הודעה. התווים יישלחו בדואר לתושבים.

תנאים מצטברים לזכאות לתו

1. תושב העיר שכתובתו מעודכנת במשרד הפנים או תושב הגר בשכירות בעל הסכם שכירות בתוקף.
2. תושב העיר בעל רישיון נהיגה בתוקף.
3. בעל רכב פרטי או מסחרי או מונית, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 4 טון בלבד.

תוקף התו

התו הינו בתוקף לשלוש שנים מיום הנפקתו, פרט למקרים הבאים:
1. לתושב הגר בשכירות – התו יהיה בתוקף עד תום תקופת השכירות או שלוש שנים מיום הנפקת התו (המוקדם מבניהם).
2. לתושב שבבעלותו רכב ליסינג או שכור – התו יהיה בתוקף עד תום תקופת הליסינג / השכירות או שלוש שנים מיום הנפקת התו (המוקדם מבניהם).

חריגים

ניתן להגיש בקשות חריגות לתו תושב, במקרים בהם תושב/ת העיר משתמש/ת ברכב שבבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. את הבקשה ניתן להגיש לרשות החניה

 (לכתובת דוא"ל: parking@rosh-haayin.com ) בצירוף תצהיר עו"ד ויחד עם יתר המסמכים הנדרשים. 

לסיוע פרטני – ניתן לפנות לרשות החניה.

תשלום קנסות ובירור מצב דו״ח

שימו לב: לא ניתן לשלם קנסות בסניפי הבנקים!

בטלפון

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד ללא ריבית,או מ-3 עד 18 תשלומים בקרדיט)
1. מוקד טלפוני מאויש במשרדי רשות החניה בשעות הפעילות.
2. במענה קולי בטלפון (24 שעות ביממה): 04-696-1340

שימו לב:
יש להקיש את המספר המזהה המופיע בהודעת הזיכוי (בתחתית הדו"ח)
המספר המזהה הינו מספר ברירת המשפט והמספר 46 בסוף.
לדוגמא: אם מספר ברירת המשפט הוא 12345678 נוסיף את המספר 46, בצורה הזו – 1234567846

באינטרנט

שימו לב:
לתשלום דו"ח חלון (ברירת משפט) יש לבחור בשלב (1) "חניה – הודעת תשלום קנס"
ובשלב (2) להקליד את מספר ברירת המשפט (המופיע בחלק העליון של הדו"ח).

בדואר ישראל

תשלום במזומן

במשרדי רשות החניה

ניתן להגיע אלינו בשעות הפעילות ולשלם באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאה בנקאית.

הגשת בקשה להישפט

כל בקשה להישפט לא תאוחר ממועד התשלום שנשלח בדואר רשום.
לאחר מועד התשלום הנקוב בדואר רשום, אזרח המבקש להישפט יפנה לבית דין אזרחי.

אופן הגשת הבקשה

אזרח המבקש להישפט, ימלא את טופס הדו"ח המקורי ( בגב הטופס ) וישלח את הספח עם כל הפרטים המבוקשים
(טופס עם פרטים שלא מולאו נכון לא יתקבל).

אדם המבקש להישפט, לאחר שערעורו נדחה, ישלח בקשה להישפט לרשות החניה עם כל פרטיו:

  • שם מלא
  • תעודת זהות
  • כתובת
  • מספר הדו״ח
  • טלפון
הגשת ערעור על דו״ח חניה

עם קבלת הדו"ח, ניתנת לאזרח הזכות לערער עד 30 ימים.
עם קבלת הדו"ח ב דואר רשום, ניתנת לאזרח הזכות לערער עד 30 ימים.

האפשרויות להגשת ערעור

  • ע"י מכתב בדואר: רח` העבודה 11/1 ראש העין.
  • באמצעות דואר אלקטרוני: parking@rosh-haayin.com
  • באמצעות פקס`: 03-9012627
  • הגשת מכתב במשרדי רשות החניה בשעות הקבלה.

בבקשת הערעור, חשוב לציין פרטים מזהים של מבקש הבקשה, כגון: כתובת, תעודת זהות ומספר טלפון.
ללא כל הפרטים האלו הבקשה לא תתקבל.
במידה ולא יוגש ערעור תוך 30 יום מקבלת הדואר רשום, לאחר 90 יום יחולו תוספות ופיגורים.

חיפוש חופשי