מכרז פומבי מס' 01/11

מכרז פומבי מס`  ­­1/11 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין

שם המכרז:  שלטי חוצות
מהות המכרז:  התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין
מועדי מכירת חוברות המכרז:  11.01.2011 ועד ליום 20.01.2011 בשעה 12:00
מפגש מציעים:  ביום חמישי 20.01.2011 בשעה 12:00. נוכחות חובה.
הגשת הצעות:  עד ליום ראשון 30.01.2011 בשעה 12:00

    

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס`  ­­1/11

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות

ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו

בעיר ראש העין

 

עירית ראש העין באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש לה הצעתכם להקמתם של מתקני שילוט חוצות, כמפורט בחוברת המכרז, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה.

 

את תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל בכתובת: רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק, קומה שלישית) החל מיום 11.1.11 ועד ליום 20.1.11 בשעה 12.00 , תמורת 3,000 ₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה.רכישת חוברת המכרז הינה תנאי להשתתפות בכנס המציעים.

 

את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 30.1.11  שעה 12.00 בתיבת המכרזים של החכ"ל.

 

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

 

השתתפות בכנס המציעים שייערך ביום חמישי ה- 20.1.11 בשעה 12.00 הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה במכרז.

 

 

 

                                                                                    _______________________

                                                                                           בעז פרידמן

                                                                                          מנכ"ל החכ"ל

 

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל