מכרז מס' 18/11
מכרז מס` 18/11 בדבר ביצוע עבודות תשתית ברחוב הנביאים בראש העין
מהות המכרז: ביצוע עבודות תשתית ברחוב הנביאים בראש העין.
מועדי מכירת חוברות:  החל מיום 8.11.11 ועד ליום 21.11.11 בשעה 14.00, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 4,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:  עד ליום 23.11.11 בשעה 12:00.
כנס מציעים: ביום ג ה- 15.11.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות:  עד ליום 17.11.11 בשעה 13.00.

  

    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 18/11

 

בדבר ביצוע עבודות תשתית ברחוב הנביאים בראש העין

 

1.       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות תשתית וניקוז (כולל חפירה, הנחת צנרת מים, מילוי מחדש, הנחת אספלט, מדרכות גינון ותאורה) ברחוב הנביאים בראש העין, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

2.       סיווג קבלני נדרש:

קבלן רשום עפ"י דין בענף ראשי 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) לכל הפחות סיווג ג` 3  ובענף ראשי 400 (ביוב ניקוז מים ) לכל הפחות סיווג ב`2.

3.       את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 8.11.11 ועד ליום 21.11.11 בשעה 14.00, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 4,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ בשני עותקים של כל המסמכים המופיעים ע"ג הזיכרון הנייד שנמסר למציע, שיודפסו על ידו, וכן להגיש את ההצעה ע"ג הזיכרון הנייד עצמו והכול במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 23.11.11 בשעה 12:00.

5.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.       כנס מציעים יתקיים ביום ג ה- 15.11.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

7.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 17.11.11 בשעה 13.00.

 

 

                                                                                    _______________________

                                                                                        בעז פרידמן

                                                                                                            מנכ"ל

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל