מכרז פומבי מס' 24/11 - להקמת מרכז ספורט (B.O.T)
מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין
 
מהות הפרויקט

תכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין בשיטת B.O.T (Built Operate, Transfer) על חלק ממגרש מס` 100 לפי תב"ע רנ/מק/142, בגוש 5504 ח"ח 1 ו 2.

מועדי מכירת חוברות המכרז

החל מיום 20.12.11 ועד ליום 10.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

מפגש מציעים

ביום 1.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

הבהרות עד לתאריך 03.01.2012
הגשת הצעות  עד ליום 17.1.12 בשעה 12:00.

    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 24/11

 

מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט

בראש העין

 

1.       עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין בשיטת B.O.T (Built Operate,  Transfer) על חלק ממגרש מס` 100 לפי תב"ע רנ/מק/142, בגוש 5504 ח"ח 1 ו 2.

 

2.       יצוין כי במכרז זה נערכו שינויים לעומת המכרז הקודם שפורסם בנושא זה לפני מספר חודשים וביניהם מתן מענק הקמה ליזם וביצוע עבודות פיתוח במקרקעין ובסביבתם על ידי החכ"ל.

3.       את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`    03-9383278 החל מיום 20.12.11 ועד ליום 10.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4.       ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה אישור מועצת העירייה ואישור שרי הפנים והאוצר.

5.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ב- 2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 17.1.12  בשעה 12:00.

6.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

7.       כנס מציעים יתקיים ביום 1.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

8.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 3.1.12

 

 

                                                                                    _______________________

                                                                                        בעז פרידמן

                                                                                          מנכ"ל

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל