מכרז מס' 06/12 - בדבר מערכות סולאריות

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מפרסמת מכרז מס` 6/12 לקבלת רשות שימוש בגגות מבנים לצורך הקמתן, הפעלתן ותחזוקתן של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) בהספק שאינו עולה על 50 KW.


    

 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 6/12

לקבלת רשות שימוש בגגות מבנים לצורך הקמתן, הפעלתן ותחזוקתן של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) בהספק שאינו עולה על 50 KW

 

1.       עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה בזאת הצעות להתקשרות ארוכת טווח לצורך ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, אחריות ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי) לצריכה עצמית של בין 10-20 מערכות סולאריות על גבי גגות  מבנים ציבוריים שבשטח הרשות.

2.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום שני ה- 5.3.12  ועד ליום 18.3.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 22.3.12 בשעה 12:00.

4.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

1.1.       כנס מציעים יתקיים ביום 11.3.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה. מובהר בזאת כי בעבור מציע אשר השתתתף בכנס הקבלנים למכרז 2/12 ההשתתפות אינה חובה.

        

5.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום  12.3.12.

 

 

 

                                                                                    ____________

                                                                                        בעז פרידמן
                                                                     מנכ"ל 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל