מכרז זוטא מס' 17/11 בדבר פירוק והתקנת גדרות ומעקות

    

 

הזמנה להציע הצעה

למכרז זוטא 17/11 עבודות פירוק והקמת גדרות ומעקות ברחובות ראש העין  

1.       החברה הכלכלית לראש העין מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פירוק והקמת גדרות ומעקות ברחובות ראש העין.

 

2.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לראש העין ברחוב העבודה 11 ראש העין, טל: 03-9383278 פקס:03-9381261 החל מיום ראשון ה-30.10.11 משעה 9:00 עד 15:00 תמורת תשלום של 500 ש"ח  כולל מע"מ אשר לא יוחזרו.
 

3.       תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי הצעה.

 

4.       על מגיש ההצעה להיות בעל ניסיון בבצוע עבודות דומות מהסוג, התנאים הסביבתיים, וההיקף של העבודה נשוא הצעה זו ולהיות רשום לפי תיק רישום הקבלנים בענף משנה 131א לפחות,  כאשר היקפה הכספי של הצעת המציע חייבת להיות בגדר ההיתר הכספי המאושר לו מטעם רשם הקבלנים.

 

5.       סיור קבלנים חובה יערך ביום חמישי ה- 3.11.11 בשעה 12.00, המפגש במשרדי החברה הכלכלית רח` העבודה 11 ראש העין, השתתפות בסיור מותנת בקניית המכרז.

 

6         את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה הכלכלית לראש העין

(לא לשלוח בדואר) רח` העבודה 11, ראש העין, אך ורק במעטפה, אשר סופקה כחלק ממסמכי

המכרז, נושאת ציון  "מכרז זוטא 17/11" בלבד עד  ליום רביעי   ה- 16/11/2011 בשעה 12.00

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין המציעים.

7         אין החברה הכלכלית מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או הצעה אחרת.

 

     

                                                                                                                         בכבוד רב

                                                                                                                        בעז פרידמן

                                                                                                                           מנכ"ל

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל