מכרז מס' 18/12 - בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג בראש העין

שם המכרז: 
עבודות בניית שלד ומעטפת.  
מהות המכרז:
ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג בראש העין.
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 23.10.2012 ועד ליום 7.11.12 בשעה 12:00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
לא יאוחר מיום 08.11.2012 עד שעה 12:00.
כנס מציעים:
יתקיים ביום 29.10.12 בשעה 12:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה
הבהרות:
עד ליום 4.11.12 בשעה 10.00.


    

  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 18/12

בדבר ביצוע עבודות בניית שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג בראש העין

1.       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז לביצוע עבודות שלד ומעטפת של היכל התרבות ע"ש קימרלינג הממוקם ברח` מרבד הקסמים 10, בראש העין, גוש 4273 חלק מחלקה 52 וכן מתן שירותי קבלן ראשי לקבלנים קשורים נוספים שיעבדו באתר.

2.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום 23.10.2012 ועד ליום 7.11.12 בשעה 12:00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של  3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום   8.11.2012 בשעה 16:00.

4.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5.       מפגש מציעים יתקיים ביום 29.10.12 בשעה 12:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 4.11.12 בשעה 10.00. 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל