מכרז פומבי מס' 23/12 - בדבר ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש-העין

שם המכרז: 
מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב
מהות המכרז:
ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש העין
רכישת חוברות המכרז:
החל מיום 20.11.12 ועד ליום 9.12.12 בשעה 14.00
הגשת הצעות:
עד ליום 11.12.12 בשעה 12.00.
הבהרות:
עד ליום 3.12.12
פגש מציעים: ביום 27.11.12 בשעה 13.00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.


    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 23/12

בדבר ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש העין

1.   החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי בדבר ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ממוחשב בראש העין.

2.    את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום 20.11.12 ועד ליום 9.12.12 בשעה 14.00, בימים א` - ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3.       תנאי הסף של מכרז זה (המפורטים במלואם במסמכי המכרז) הינם, בין היתר, כדלקמן:

3.1.   כי למציע ניסיון מוכח ומתועד בביצוע 2 פרויקטים של מיפוי פוטוגרמטרי של שטחים ברשויות מקומיות, בהיקף של לפחות 20,000 דונם כל פרויקט, במהלך השנים 2008, 2009, 2010 ו- 2011. לעניין סעיף זה: "שטחים" – שטח בנוי, שטח פתוח, שטחים חקלאיים וגינון, שטחים לאורך כבישים ובצידי הדרך.

3.2. כי המציע בעל תקן ISO 9001:2000 או, לחילופין, תקן ISO 9001:2008.

3.3. כי המציע הינו מודד מוסמך או מעסיק לכל הפחות מודד אחד מוסמך בהתאם לדין.

4.    את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום   11.12.12 בשעה 12.00.

5.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.       מפגש מציעים יתקיים ביום 27.11.12  בשעה 13.00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 3.12.12

 

 

                                                                              _______________________

                                                                                                בעז פרידמן

                                                                                                     מנכ"ל

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל