מכרז מסגרת פומבי מס' 07/13 - בדבר ביצוע עבודות שיפוץ בבית הכנסת "שערי צדק" בראש העין

עיריית ראש העין באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ בבית הכנסת "שערי צדק" בראש העין.


    

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס` 07/13

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ בבית הכנסת "שערי צדק" בראש העין

1. עיריית ראש העין באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ בבית הכנסת "שערי צדק" בראש העין.

2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה),ובסיווג ג`-1 .

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום 12.5.2013 ועד ליום 27.5.2013 בין השעות 8.30-14.00, תמורת הסך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

משרדי החברה הכלכלית סגורים בערב חג שבועות בתאריכים 14.5-16.5.2013.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 29.5.2013 בשעה 12:00.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 19.5.2013 בשעה 11:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 22.5.13 בשעה 13:00.

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

בעז פרידמן

מנכ"ל

8360/10- G20185

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל