מכרז פומבי מס' 21/17 - בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 21/17

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור וחינוך בראש העין במתכונת של מכרז מסגרת.

  2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-1 לפחות.

  3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 8/5/2017 בימים א` – ה`, בין השעות 09:00-14:00, ועד ליום 23/5/2017 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

  4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז כולל הזיכרון הנייד יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק אחד מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, חתומים ע"י המציע אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז פומבי 21/17", זאת עד ליום 1/6/2017 בשעה 12:00 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

  5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

  6. כנס מציעים רשות יתקיים ביום 8/5/2017 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.

  7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 24/5/17 עד שעה 14:00.

  8. משרדי החברה הכלכלית סגורים בתאריך 18.5.17.

  9. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com


                                                                                                                                       איציק בן טוב

                                                                                                                                            מנכ"ל


    

לעיון בפרוטוקול סיור מציעים - לחצו כאן
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 1 - לחצו כאן
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 2 - לחצו כאן
 
לעיון במסמך הבהרות מס` 3 - לחצו כאן

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל