החברה הכלכלית לראש העין

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית ראש העין
ומשמשת כזרוע התכנונית, ניהולית וביצועית של העיר.

שירותים בקליק

להגשת בקשה לתו חניה לתושב

להגשת בקשה לתו
חניה לתושב

לתשלום קנסות ובירור מצב דו"ח

להגשת בקשה
לתשלום קנסות
ובירור מצב דו"ח

להגשת בקשה להישפט

להגשת בקשה
להישפט

הגשת בקשה לערעור על דו״ח חניה

להגשת בקשה
לערעור דו"ח חנייה
פרוייקטים אחרונים ומידע לציבור
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
חיפוש חופשי