פרויקט גגות סולאריים

במסגרת מאמץ העיר להתקדם להתייעלות אנרגטית, חשיבה ירוקה ופיתוח איכות הסביבה, החברה הכלכלית, בתיאום עם עיריית ראש העין, פועלת להצבת פנלים סולאריים על כ-50 מבני ציבור ברחבי העיר עם נפח ייצור של 5 מגה חשמל. במסגרת הפרויקט יונחו פאנלים סולאריים על גג מבנה העירייה, בתי ספר, מתחמי גני ילדים, יקורו חניונים.

רשימת מוסדות ציבור:

אולפנת זבולון, אוהל שלום, בי"ס שמעון פרס, היובל, נווה דליה, אולם ספורט גוונים היובל, אלומות רחל,  אשכול בית ספר,  אשכול אולם ספורט,  בית יעקב, פסגות חיים גורי, נאות אילנה, בית ספר עתיד, אולם ספורט עתיד, לב שבזי, אוהל שרה בית ספר, מכללת אפק.

עו"ד עידו קדר- מנהל נכסים חברה כלכלית ראש העין
עדי אריכא- ראש תחום התייעלות אנרגטית חב׳ סביבות פרויקטים בע״מ
אלירן שריקי – מנהל פרויקטים חב׳ גרינקו אנרג׳י בע״מ (קבלן סולארי)

רוני רוזנפלד- מנהל פרויקטים חב' אורד בע"מ (קבלן סולארי)

הערך הסביבתי עצום  – המערכת הופכת את הגג ליצרן אנרגיה ירוקה ונקייה, שאינה פולטת גזי חממה, ועוזרת להילחם בהתחממות הגלובאלית.

מערכות סולאריות מייצרות חשמל מקרינת השמש, המתחדשת בכל יום. מכאן המונח "אנרגיה מתחדשת".

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אינו יוצר זיהום אוויר וגזי חממה, לעומת ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתכלים (פחם, נפט וגז), שיוצרים זיהום אוויר ופולטים גזי חממה. כל מטר מרובע של פנל סולרי על גג קיים יכול לייצר 150 ואט של חשמל, ללא זיהום אוויר וללא שימוש בקרקע. נוסף על כך, הפאנלים הסולריים על הגג מונעים חימום יתר או קירור יתר של הגג וחוסכים בצריכת החשמל לקירור או לחימום של המבנה. 

אתר אחד של גג סולארי ממוצע מספק בשנה אחת כמות חשמל שוות ערך לצריכה שנתית של כ- 50 משקי בית!

זה ייצור חשמל שלא מזהם את האוויר. רווח נקי לכולנו.

החשמל המיוצר במבנים בהם מותקנות המערכות הסולאריות (pv) יוזן לחברת החשמל ויעשה בו שימוש בראש העין ובכל הארץ.
כל החשמל שנייצר יימכר לחברת החשמל בתעריף קבוע ל25 שנה.

סולמות יותקנו באופן שמונע נגישות לאחר ההתקנה, אלא רק למי שצריך.

החלק התחתון יפורק וישמר אצל אב הבית. כשירצו לבצע תחזוקה בגגות, אב הבית יחבר את החלק הפריק שאורכו 2.3 מטר לחלק שנעול עם חופה ומנעול ומחובר לקיר.

סיכון קיים לאחר חשיפה כרונית ממושכת לרמות גבוהות יחסית של שדה מגנטי משתנה בתדר של רשת החשמל. חשיפה לאורך זמן לרמות של יותר מ-4 מילי-גאוס יכולה לגרום לעלייה של הסיכון ללוקמיה מ-1 ל-20,000, לפּי שניים – 1 ל-10,000.

סיכון קיים גם בחשיפה אקוטית לזמן קצר לרמות שדה מגנטי שיותר מ-1000 מילי-גאוס.

אף מרכיב של מערכות סולאריות לא יכול לגרום לחשיפות כאלו, לא בנפרד ולא יחד.

המלצת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות קובעת חשיפה מרבי, של עד 4 מיליגאוס – סף חשיפה ממוצע ביממה בתנאים של צריכת חשמל אופיינית מרבית. נפתח בחלון חדש

מדידות הראו כי רמת הקרינה במרחק של מטר אחד מהממיר השכיח במערכות סולאריות בישראל כיום, נמוכה מ 1- מיליגאוס. זוהי רמת קרינה נמוכה מאוד – פחות מזו של מיקרוגל, של חלק ממכשירי הטלוויזיה והמזגנים, וזהה לרמת הקרינה הנפלטת מחלק מהמקררים.

מערכות סולאריות שמוקמות בצורה תקינה ומפוקחת, אינן מסכנות את הבריאות.

מערכות כאלו כבר פועלות במספר רב של מוסדות חינוך ואף על מבני מגורים בכל הארץ.

בכל המקרים, אותה רמת קרינה שהייתה קיימת לפני התקנת המערכות הפוטו וולטאיות נמדדה גם לאחר התקנת המערכת והפעלתה בהספק מלא

בדיקות קרינה יתבצעו לפני  ואחרי התקנת הפאנלים הסולריים.

העירייה החמירה את דרישת הבדיקה ובמקום אחת לחמש שנים, תבוצע בדיקת קרינה אלקטרומגנטית כל שנה על ידי מודד מוסמך.

במידה ותוצאת הבדיקה תדגים ערכים לא תקינים יבוצע מיגון למקור הפליטה.

לא.
כל עוד ההתקנה נעשית בצורה מקצועית והגג אינו סובל מבעיות קודמות, ההתקנה של מערכת סולארית יכולה רק לשפר את תחזוקת הגג ואף לתרום לקירור של המבנה.

במכרז הוגדרו תנאים שמטרתם הבטחת ביצוע העבודות לפי הסטנדרטים והתקנים המקובלים בתחום והעירייה אף הבטיחה מנגנוני בקרה קשיחים יותר מהמקובל.

הקבלן ימנה מהנדס קונסטרוקציה שייתן ייעוץ בכל סוגיה בעניין הקונסטרוקציה הנושאת של המתקן; אחת לשלוש שנים, מהנדס קונסטרוקטיבי יבצע בדיקה לאישור יציבות המבנה שעליו ממוקמת המערכת הסולארית וכן בדיקת עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה.

כמנגנון בקרה חיצוני נוסף, העירייה תמנה מהנדס חיצוני מטעמה לצורך בדיקה ואישור תוכניות קונסטרוקציה שהכין המהנדס מטעם הקבלן.

טרם התקנת הפאנלים על הגגות נערך סקר לבדיקת מצב האיטום בגגות.
במקרה הצורך יבוצעו עבודות איטום לפני התקנת הפאנלים הסולאריים. לא תתחיל עבודה באתר טרם אישור גורם מקצועי כי הגג ראוי להתקנה.

לצורך שמירה על טיב הקולטנים יתבצעו עבודות לניקוי הפאנלים, מעבר לכך אינה נדרשת תחזוקה ייחודית.
כמה פעמים בשנה יתבצעו בדיקות לתקינות המערכות באחריות הקבלן.
האחריות על תחזוקת המערכת הינה תחת החברה הכלכלית ראש העין. קבלן הביצוע אחראי לשטיפת הפאנלים במהלך השנה ועל הבדיקות.

הרווח ממכירת החשמל יאפשר השקעה לאורך שנים ארוכות בחינוך, בתרבות ובשיפור פני העיר, וגם נשמור על הסביבה.

המהלך מייצר הזדמנות ללמד את התלמידים שלנו על היתרונות של ייצור חשמל באנרגיה נקייה באמצעות דוגמה חיה בבית הספר שלהם.

הפרויקט גם צפוי לסייע לעידוד הקהל הרחב לנקוט פעולות נוספות בקשר למשבר האקלים – מיחזור, צמצום צריכה, מעבר לתחבורה ציבורית ועוד.

חיפוש חופשי