25/05/2021

מכרז פומבי מס' 11/21

הפעלת בית קפה ועגלות מזון בטיילת נחל רבה בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
פתוח
מועד אחרון להגשה
25/05/2021 בשעה14:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
חיפוש חופשי